Betaloc (Metoprolol, Metoprolol) preparaty:

  Nazwa
  handlowa
  PostaćOpis
leku
  Dawka  Opakowanie  Odpłatność  Opłata
  pacjenta
  Cena
  100%
Warunki
odpłatności

  Betaloc ZOK 25 (Rp)  tabletki o przedłużonym uwalnianiu   23,75 mg  28 szt. 100%   19.70 zł  19.70 zł
  Betaloc ZOK 50 (Rp)  tabletki o przedłużonym uwalnianiu   47,5 mg  28 szt. 100%   26.30 zł  26.30 zł
  Betaloc ZOK 100 (Rp)  tabletki o przedłużonym uwalnianiu   95 mg  28 szt. 100%   35.70 zł  35.70 zł