Selincro (Nalmefene, Nalmefen) preparaty:

  Nazwa
  handlowa
  PostaćOpis
leku
  Dawka  Opakowanie  Odpłatność  Opłata
  pacjenta
  Cena
  100%
Warunki
odpłatności

  Selincro (Rp)  tabletki powlekane   18 mg  7 szt. 100%   145.00 zł  145.00 zł
  Selincro (Rp)  tabletki powlekane   18 mg  14 szt. 100%   289.00 zł  289.00 zł