Serwis Lekinfo24 jest oparty na programie MediCodex Script, który zawiera informacje o lekach dostępnych na receptę, refundowanych, nierefundowanych oraz najważniejszych preparatów dostępnych bez recepty, aktualnie obecnych na rynku.
Program służy wsparciu lekarza w ordynowaniu leków, przepisywaniu recept oraz rekomendacji pacjentom leków dostępnych bez recepty.

Zapraszamy do umieszczenia skrótu do serwisu www.lekinfo24.pl na pulpitach komputerów w placówcek ochrony zdrowia, do korzystania przez wszystkich lekarzy przychodni lub szpitala.

Bardzo prosimy o informację od placówek ochrony zdrowia publicznych i niepublicznych, które korzystają z naszego serwisu. Będziemy rozwijać naszą współpracę o formy zharmonizowane z systemami komputerowymi Państwa placówki.
Szczególnie zapraszamy do kontaktu placówki, które są zainteresowane stale aktualizowaną bazą danych o lekach implementowaną do swoich systemów.

Napisz do redakcji serwisu Lekinfo24

Serwis Lekinfo24 oparty o program MediCodex Script:
- zawiera zestawienia substancji czynnych oraz listy wszystkich leków na receptę i najważniejszych leków bez recepty, dostępnych aktualnie na rynku, z uwzględnieniem drogi podania, postaci, dawki, opakowania, refundacji oraz aktualnej ceny dla pacjenta;
- zawiera informacje w zakresie: kategorii refundacji leków, zarejestrowanych wskazań podlegających refundacji, również we wskazaniach pozarejestracyjnych, dawek, opakowań i cen leków i porównania preparatów tej samej substancji czynnej, porównania tzw. zamienników;
- zawiera dostęp do charakterystyk produktów leczniczych leków refundowanych;
- otwiera się w każdym komputerze, w każdej przeglądarce internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowych programów;
- jest stale aktualizowany;
- funkcjonuje w wybranych przychodniach, szpitalach i centrach medycznych w całej Polsce.
Powrót do strony głównej LekInfo24