Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Isoprinosine (Inosine pranobex, Inozyna pranobeks) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Isoprinosine (Rp) syrop 50 mg/ml 1 but. 150 ml Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,00 Cena 100% (zł): 44,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Isoprinosine: syrop (50 mg/ml) 1 but. 150 ml

Ewopharma International spol. s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwwirusowy i immunomodulacyjny.

SKŁAD
1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. 1 ml syropu zawiera 650 mg sacharozy oraz parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

WSKAZANIA
Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczka zwykła) oraz Herpes varicella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec).
Inne zakażenia o etiologii wirusowej (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności.

DAWKOWANIE
Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg na kg masy ciała (1 ml syropu na kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 1 roku
50 mg na kg masy ciała na dobę, zwykle 1 ml syropu na kg masy ciała w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby:
masa ciała 10-14 kg - 3 razy 5 ml syropu;
masa ciała 15-20 kg - 3 razy 5 do 7,5 ml syropu;
masa ciała 21-30 kg - 3 razy 7,5 do 10 ml syropu;
masa ciała 31-40 kg - 3 razy 10 do 15 ml syropu;
masa ciała 41-50 kg - 3 razy 15 do 17,5 ml syropu.
Dawkowanie w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu
W ostrej fazie choroby dawka może być zwiększona do 100 mg na kg masy ciała na dobę (maksymalnie 4 g na dobę), terapia stała, z regularną oceną stanu pacjenta.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jedynym stale występującym działaniem niepożądanym zależnym od leku jest zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i moczu (kilka dni po odstawieniu preparatu stężenie kwasu moczowego powraca do normy). Często: nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu; podwyższenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu mocznikowego we krwi; świąd, wysypka; ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów. Niezbyt często: biegunka, zaparcia; nerwowość, senność lub bezsenność; wielomocz.

UWAGI
Preparat należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - w trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego. Podczas leczenia długotrwałego u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychIsoprinosine (Rp) tabletki 500 mg 50 szt. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 70,00 Cena 100% (zł): 70,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Isoprinosine: tabletki (500 mg) 50 szt.

Ewopharma International spol. s.r.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciwwirusowy i immunomodulacyjny.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Tabletki są podzielne.

WSKAZANIA
Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami: Herpes simplex typu I lub typu II (opryszczka zwykła) oraz Herpes varicella-zoster (ospa wietrzna, półpasiec).
Inne zakażenia o etiologii wirusowej (np. podostre stwardniające zapalenie mózgu).
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności.

DAWKOWANIE
Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobowa powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg na kg masy ciała - 6 do 8 tabletek (zwykle 1 g, tj. 2 tabletki podawane 3 do 4 razy na dobę). Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 1 roku
50 mg na kg masy ciała na dobę, podawane w kilku równych dawkach.
Dawkowanie w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu
W ostrej fazie choroby dawka może być zwiększona do 100 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych podawanych co 4 godziny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Aby ułatwić przyjęcie leku, tabletki mogą być rozkruszone i rozpuszczone w niewielkiej ilości płynu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jedynym stale występującym działaniem niepożądanym zależnym od leku jest zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i moczu (kilka dni po odstawieniu preparatu stężenie kwasu moczowego powraca do normy). Często: nudności z wymiotami lub bez, bóle w nadbrzuszu; podwyższenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej lub azotu mocznikowego we krwi; świąd, wysypka; ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie; bóle stawów. Niezbyt często: biegunka, zaparcia; nerwowość, senność lub bezsenność; wielomocz.

UWAGI
Preparat należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie dną moczanową, hiperurykemią, kamicą moczową oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - w trakcie leczenia tych pacjentów należy ściśle kontrolować stężenie kwasu moczowego. Podczas leczenia długotrwałego, u każdego pacjenta należy regularnie kontrolować stężenie kwasu moczowego w surowicy i w moczu, czynność wątroby, morfologię krwi oraz parametry czynności nerek.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych