LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia 324 produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 15.07.2019

WSZYSTKIE LEKI ZAGROŻONE BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI OZNACZONE SĄ W BAZIE LEKINFO24 ŻÓŁTYM KÓŁKIEM W porównaniu do listy na dzień 15 maja 2019 lista zwiększyła się o 36 pozycji. 

W związku z występującymi brakami niektórych leków, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019. Poz. 54) opublikowano obwieszenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparaty, które znajdują się na liście nie mogą być wywożone za granicę. 

W przypadku odmowy realizacji zamówienia na produkty objęte wykazem zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, podmiot składający zamówienie (apteka)  przekazuje niezwłocznie kopię odmowy do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz dokumenty  związane z zamówieniem lub odmową w formie elektronicznej lub pisemnej powinien przechowywać przez okres 3 lat i udostępniać na żądanie  organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej . 

W porównaniu z listą poprzednią, do aktualnej listy przybyły 42 pozycje a ubyło 6 pozycji.

Wykaz na dzień 15 maja 2019 obejmował 288 pozycji, natomiast wykaz z na dzień 15 lipca 2019 to 324 pozycje. Oznacza to, że aktualny wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiększył się o 36 pozycji. 
  • Pozycje usunięte z wykazu – 6 pozycji: Seretide (3 pozycje), Serevent (2 pozycje) i Zinnat (1 pozycja).
    Oznacza to zwiększenie dostępności tych leków. 
  • Nowe pozycje w wykazie  – 42 pozycje: Glucophage XR (5 pozycji), Metformax SR (3 pozycje), Synformin XR (6 pozycji), Euthyrox N (17 pozycji), Letrox (5 pozycji), Prolia (1 pozycja), Pegasys (3 pozycje), Eliquis (1 pozycja), Myocet (1 pozycja).
    Oznacza to zmniejszenie dostępności tych leków. 
Lista jest zgodna z obserwowanymi od pewnego czasu brakami metforminy o przedłużonym działaniu i lewotyroksyny. Wróciły na rynek w pełnej dostępności leki na astmę i popularny antybiotyk w postaci dla dzieci. 

Serwis LekInfo24.pl zostanie zaktualizowany 15 lipca. 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

W załączeniu pełna lista opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019. Poz. 54)