LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl
Lista refundacyjna na dzień 1 lipca 2022 r. - informacje ogólne

Dnia 21 czerwca 2022 Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę refundacyjną leków, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Nowa lista obejmuje leki z listy aptecznej (w tym leki z wykazu leków 75+ i wykazu dla kobiet w ciąży) oraz leki refundowane w programach lekowych i chemioterapii.

Na lipcowej liście refundacyjnej znajduje się 51 nowych pozycji (wszystkie kategorie - refundacja apteczna, refundacja w programach lekowych i chemioterapii, w tym rozszerzenie wskazań refundacyjnych). Są wśród nich: odpowiedniki leków dotychczas refundowanych, nowe dawki i opakowania leków już obecnych w wykazie refundacyjnym oraz nowe substancje. Lista produktów, dla których refundacja nie będzie kontynuowana, obejmuje 116 pozycji.

Zmiany dopłat pacjenta do leków

Według nowej listy dla 243 pozycji obniżą się dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 2164,55 zł). Największe dla leków: Firazyr (Icatibant) - od 1 lipca dopłata będzie ponownie wynosiła 3,20 zł po dwumiesięcznej dopłacie 2167,75 zł w związku z pojawieniem się pierwszego odpowiednika tego leku, oraz leku Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) - od 1 lipca 33,60 zł (przez ostatnie dwa miesiące 486,30 zł). Kolejne obniżki (powyżej 20 zł) dotyczą następujących leków: Oxyduo 40 mg + 20 mg, Oxynador 40 mg + 20 mg, Oxyduo 20 mg + 10 mg.

Dla 449 pozycji wzrosną dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł). Największa dla leku Eligard 45 mg - od 1 lipca dopłata 126,57 zł (dotychczas 116,09 zł). Kolejne podwyżki (większe niż 5 zł) dotyczą następujących leków: Dexamethasone Krka 8 mg/ 20 szt., Pabi-Dexamethason 8 mg/ 20 szt., Fluconazole Genoptim 100 mg/ 28 szt., Flumycon 100 mg/ 28 szt., Itrax 28 szt., Fluconazole Polfarmex 200 mg/ 14 szt., Flucofast 100 mg/ 28 szt., Mycosyst 100 mg/ 28 szt., Trioxal 28 szt., Fluconazole Polfarmex 100 mg/ 28 szt., Diphereline SR 11,25 mg, Leuprostin 5 mg, Eligard 22,5 mg.

Zmiany na liście aptecznej

Refundacja dapagliflozyny w leczeniu przewlekłej choroby nerek

Od 1 lipca 2022 r. lek Forxiga (dapagliflozyna) będzie refundowany z odpłatnością 30% we wskazaniu „przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR < 60 ml/min/1,73m2, albuminurią ≥ 200 mg/g oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii”. Dopłata pacjenta w tym wskazaniu leku Forxiga 10 mg będzie wynosiła 53,44 zł.

Zgodnie z opublikowaną listą pojawią się kolejne odpowiedniki substancji już refundowanych, wśród nich: AuroDulox (Duloxetine), AuroFena tabletki podpoliczkowe (Fentanyl) oraz opatrunki (Kliniderm Foam Border Silicone, Kliniderm Lite Foam Silcone, Kliniderm Superabsorbent).

Od 1 lipca 2022 (z powodu braku wniosku o kontynuację refundacji lub skrócenia refundacji na wniosek firmy) nie będą już refundowane między innymi: Alendronic Acid Genoptim, Aripiprazole NeuroPharma (2 dawki), Aripsan (3 dawki), Bimaroz, Bimatoprost Genoptim, BTM SuperCheck 1, Fluconazole Aurobindo (3 dawki), Foramed, Glucocard Vital Test Strip, Latadrop, Latanoprost Stada, Loreblok, Losacor HCT, Sperart, Telmisartan Orion (2 dawki), Valorion (2 dawki).

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii

 • Nowy program lekowy „Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana” z nowym refundowanym lekiem Sylvant (Siltuximab).
 • Nowy program lekowy „Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych”. Refundowany preparat zawierający Letermovir to Prevymis.
 • Nowy program lekowy „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”. W programie będą finansowane dwie linie leczenia migreny przewlekłej następującymi lekami: Botox (Botulinum toxin type A), Aimovig (Erenumab) i Ajovy (Fremanezumab). W pierwszej linii leczenia będzie stosowana toksyna botulinowa typu A. W drugiej linii leczenia dostępna będzie jedna terapia erenumabem albo fremanezumabem.
 • Nowy program lekowy „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu”. Refundowany preparat zawierający Denosumab to Xgeva.
 • Nowy program lekowy „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową”. Refundowany w tym programie lek Ofev (Nintedanib) jest już refundowany w innym programie lekowym - w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc.
 • Program lekowy „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej” zostanie rozszerzony o nową pozycję - lek Inrebic (Fedratinib). W programie tym będzie finansowanie leczenie substancjami: ruksolitynib - lek Jakavi (dla chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej) oraz fedratynib (dla chorych, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej lub byli wcześniej leczeni ruksolitynibem).
 • Program lekowy „Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe” zostanie rozszerzony o nową pozycję - lek Revlimid (Lenalidomide). W programie są już refundowane następujące leki: Kymriah (Tisagenlecleucel), Pixuvri (Pixantrone), Polivy (Polatuzumab vedotin) Yescarta (Axicabtagene ciloleucel).

Od 1 lipca 2022 dotychczas refundowane leki będą refundowane w kolejnych programach:

 • Cosentyx (Secukinumab) - w programie lekowym „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK” (lek jest już refundowany w leczeniu: aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej);
 • Kineret (Anakinra) - w programie lekowym „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” (lek jest już refundowany w leczeniu wrodzonych zespołów autozapalnych);
 • Taltz (Ixekizumab) - w dwóch programach lekowych „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa” i „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK” (lek jest już refundowany w leczeniu aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów oraz umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej).

Na liście refundacyjnej programów lekowych pojawił się nowy lek - Rinvoq (Upadacitinib), który rozszerzy opcje terapeutyczne następujących programów:

 • aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (pozostałe refundowane substancje to: Adalimumab, Anakinra, Baricitinib, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Rituximab, Tocilizumab, Tofacitinib);
 • aktywna postać łuszczycowego zapalenia stawów (pozostałe refundowane substancje to: Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, Secukinumab, Tofacitinib);
 • aktywna postać zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (pozostałe refundowane substancje to: Adalimumab, Certolizumab pegol , Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, Secukinumab).

Na wykazie pojawiły się odpowiedniki substancji już refundowanych w programach lekowych i chemioterapii:

Według nowej listy, od 1 lipca 2022 w ramach chemioterapii i programów lekowych nie będą już refundowane między innymi: Campto (Irinotecan), Cytosar (Cytarabine), Faslodex (Fulvestrant), Hepsera (Adefovir dipivoxil), Herzuma (Trastuzumab), NeoRecormon (Epoetin beta), Nivestim (Filgrastim), Rebetol (Ribavirin), Remicade (Infliximab), Temodal (Temozolomide), Xeloda (Capecitabine).

Zobacz pełną treść obwieszczenia »


Nowe leki na lipcowej liście refundacyjnej

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, opracowanie redakcja LekInfo24


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem