LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Lista refundacyjna na dzień 1 września 2022 r. - informacje ogólne

Dnia 22 sierpnia 2022 Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę refundacyjną leków, która obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. Nowa lista obejmuje leki z listy aptecznej (w tym leki z wykazu leków 75+ i wykazu dla kobiet w ciąży) oraz leki refundowane w programach lekowych i chemioterapii.

Na wrześniowej liście refundacyjnej znajduje się 128 nowych pozycji (wszystkich kategorii - refundacja apteczna, refundacja w programach lekowych i chemioterapii, w tym rozszerzenie wskazań refundacyjnych). Są wśród nich: odpowiedniki leków dotychczas refundowanych, nowe dawki i opakowania leków już obecnych w wykazie refundacyjnym, leki z importu równoległego oraz nowe substancje. Lista produktów, dla których refundacja nie będzie kontynuowana, obejmuje 82 pozycje.

Lista refundacyjna na dzień 1 września 2022 r. - zmiany w programach lekowych

Nowy program lekowy „Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/ XDR)", który będzie finansowany z Funduszu Medycznego. W programie będą finansowane dwie terapie gruźlicy lekoopornej: bedakiliną (lek Sirturo) w skojarzeniu z lekami przeciwprątkowymi (gruźlica płuc MDR-TB) oraz pretomanidem (lek Dovprela) w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem (gruźlica płuc MDR-TB albo XDR-TB). Całkowita długość leczenia w programie wynosi 26 tygodni. U pacjentów, u których po 26 tygodniach nie wystąpiła dostateczna odpowiedź na leczenia, można rozważyć wydłużenie czasu trwania leczenia pod dokładnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa (każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie).

Nowy program lekowy „Odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki” finansowany z Funduszu Medycznego, w którym jest refundowany lek Idefirix (Imlifidase).

Program lekowy „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową” został rozszerzony o 3 nowe opcje terapeutyczne: lek Mylotarg (Gemtuzumab ozogamicin), lek Venclyxto (Venetoclax) i lek Xospata (Gilteritinib). Dotychczas w programie tym był refundowany lek Rydapt (Midostaurin). W ramach programu będą dostępne 2 linie leczenia:

  • w pierwszej linii leczenia: leczenie midostauryną w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną (pacjenci z mutacją FLT3) lub leczenie gemtuzumabem ozogamycyny w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną (bez względu na status mutacji FLT3), albo leczenie wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (bez względu na status mutacji FLT3);
  • w drugiej i kolejnych liniach leczenia: leczenie gilterytynibem w monoterapii (pacjenci z mutacją FLT3).

Program lekowy „Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni” finansowany z Funduszu Medycznego został rozszerzony o 2 nowe opcje terapeutyczne: lek Evrysdi (Risdiplam) i lek Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec). Dotychczas w programie tym był refundowany lek Spinraza (Nusinersen).

Od 1 września 2022 lek Keytruda (Pembrolizumab) będzie refundowany w kolejnym programie lekowym - „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi” (lek jest już refundowany w leczeniu: niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca oraz czerniaka skóry lub błon śluzowych).

Na liście refundacyjnej pojawiły się odpowiedniki substancji już refundowanych w programach lekowych:

Od 1 września 2022 w ramach programów lekowych nie będą już refundowane leki Blitzima (Rituximab) i Tenofovir Synoptis (Tenofovir disoproxil).

Lista refundacyjna na dzień 1 września 2022 r. - zmiany w chemioterapii

Nowości w chemioterapii:

  • lek Vyxeos liposomal (Daunorubicin + Cytarabine) - refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji refundacyjnej;
  • lek Mvasi (Bevacizumab) - rozszerzenie refundacji o kolejne wskazanie - rak komórek wątroby.

Na liście refundacyjnej pojawiły się 2 kolejne odpowiedniki zawierające azacytydynę refundowaną w chemioterapii: Azacitidine StadaGerodaza.

Od 1 września 2022 w ramach chemioterapii nie będą już refundowane leki: Aprepitant Teva, Blitzima (Rituximab), Gefitinib Genoptim, Gefitinib Krka, Gefitinib Mylan, Pemetrexed Fresenius Kabi (proszek).

Serwis Lekinfo24.pl został zaktualizowany 1 września 2022.


Powiązane produkty

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, opracowanie redakcja Lekinfo24


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem