LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Serwis LEKInfo24 został zaktualizowany zgodnie z wykazem leków refundowanych na dzień 1 września 2016. 


Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 września 2016 o nowe dane dotyczące refundacji leków zgodnie z wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. 

Od dnia 1 września 2016 obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W opublikowanym rozporządzeniu są nowe leki, niektóre zostały usunięte, do części leków zostały dodane nowe wskazania do refundacji, dla części leków zostały wprowadzone zmiany w cenach oraz w limitach, co może spowodować zmianę dopłaty pacjenta.

Zmiany na nowej liście refundacyjnej w stosunku do poprzedniej są następujące:

Na aktualne liście refundacyjnej znajdują się lub zostały dodane wskazania dla 56 produktów leczniczych.

Z aktualnej listy refundacyjnej usunięto 32 produkty obecnych na liście poprzedniej.

Na aktualnej liście refundacyjnej, w stosunku do poprzedniej, są następujące zmiany w cenach leków i w dopłatach pacjentów:

 • dla 279 produktów zmniejszyły się dopłaty pacjenta do 306,28 zł różnicy. 
 • dla 389 produktów wzrosły dopłaty pacjenta do 34,73 zł różnicy.
 • dla 385 produktów zmniejszyły się ceny 100% do 306,28 zł różnicy;
 • dla 336 produktów wzrosły ceny 100% do 8,79 zł różnicy.

W ramach aktualnej listy refundacyjnej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne: 

 • arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN) we wskazaniu: schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. 
  Objęcie refundacją tego leku poszerzy katalog refundowanych leków długodziałających w terapii schizofrenii;
 • pramipeksol (6 kodów EAN) we wskazaniu: leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”). 
  Refundacja tego leku zwiększy dostęp do leków w terapii choroby Parkinsona;
 • tapentadol (5 kodów EAN) we wskazaniu: przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych – u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana. Objęcie refundacją tapentadolu poszerzy wachlarz refundowanych opioidowych leków dostępnych w terapii bólu nowotworowego;
 • mometazon (1 kod EAN) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;

W ramach aktualnej listy refundacyjnej zostały dodane następujące wskazania zarejestrowane i pozarejestracyjne do leków obecnych na liście:

 • lanreotyd (2 kody EAN) rozszerzenie dostępności leku w ramach wykazu aptecznego o wskazanie dotychczas objęte finansowaniem ze środków publicznych jedynie w ramach katalogu chemioterapii tj.: leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami;
 • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej;
 • desmopresyna we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego;
 • posakonazol: w ramach listy aptecznej lek będzie refundowany u dzieci do 18. roku życia jako wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii w przypadku: ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

W katalogu chemioterapii lek będzie dostępny w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zakażeń grzybiczych u dzieci do 18. roku życia w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej standardowego lub pośredniego ryzyka, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo wszystkie informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego leku, znalezienia odpowiedniego zamiennika oraz do wybrania odpowiedniego wariantu odpłatności. Pamiętajmy, że niekiedy lepiej jest przepisać lek na 100% lub wybrać jego pełnopłatny odpowiednik. W serwisie LekInfo24 znajdziecie Państwo wszystkie informacje potrzebne do przepisania właściwej recepty, dostępne szybko i łatwo.

Zawsze pamiętajmy o sprawdzeniu 100% ceny leku oraz ceny jego pełnopłatnych odpowiedników. 


banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem