reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Indeks bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

ZASADY WYDAWANIA BEZPŁATNYCH LEKÓW W CIĄŻY


KOMU PRZYSŁUGUJĄ LEKI WYDAWANE BEZPŁATNE W CIĄŻY

  • Wszystkie kobiety od momentu stwierdzenia ciąży (niezależnie od ścieżki poczęcia) do momentu porodu, mogą korzystać z bezpłatnych leków.

KTÓRE LEKI PRZYSŁUGUJĄ BEZPŁATNIE W CIĄŻY

  • Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży są określone w wykazach publikowanych w obwieszczeniach Ministerstwa Zdrowia zawierających wykazy leków refundowanych. Pierwszy wykaz zawierający listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży to wykaz obowiązujący od 1 września 2020 r. 
  • Przysługują one kobietom w ciąży wyłącznie we wskazaniach objętych refundacją. 

KTO I NA JAKICH ZASADACH PRZEPISUJE BEZPŁATNE LEKI W CIĄŻY

  • Podstawą do otrzymania bezpłatnych leków jest recepta wystawiona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, przez położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej), posiadające uprawnienia do wystawiania rcept. 
  • Na receptach na bezpłatne leki dla kobiet w ciąży, w polu „kod uprawnień dodatkowych” powinien być wpisany symbol "C". W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%). Na tej samej recepcie mogą być również przepisane inne leki. 

NA JAKICH ZASADACH BEZPŁATNE LEKI DLA KOBIET W CIĄŻY SĄ WYDAWANE W APTECE

  • Podstawą do otrzymania bezpłatnych leków jest recepta wystawiona przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, przez położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej), posiadające uprawnienia do wystawiania rcept,  oznaczona symbolem "C" w polu kodu uprawnień dodatkowych. 
  • Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem "C", oznacza to, że recepta musi być prawidłowo wypełniona przez lekarza.

Źródło: MZiOS, opracowanie własne redakcja LekInfo24