S - Lista nazw międzynarodowych – wybierz nazwę i drogę podania