LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Budixon Neb (Budesonide) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml - zamienniki:

Wybierz preparat nie zawierający:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
BDS N (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 64,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Benodil (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,44 / 3,44 Cena 100% (zł): 65,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 64,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Pulmicort (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 15,19 / 15,19 Cena 100% (zł): 76,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aktualności serwisu LekInfo24.pl

Projekt majowej listy leków refundowanych - najważniejsze zmiany


Logo Ministerstwo Zdrowia - Projekt listy refundacyjnej na dzień 1 maja 2021

W piątek dn. 16.04.2021 Minister Zdrowia opublikował projekt list refundacyjnych, które będą obowiązywały od 1 maja 2021. Zgodnie z projektem na liście refundacyjnej znajdzie się 78 nowych pozycji (łącznie dla refundacji aptecznej, w programach lekowych i chemioterapii). Większość z nich to odpowiedniki leków dotychczas refundowanych lub nowe dawki leków obecnych już w wykazach refundacyjnych. Dla 31 pozycji refundacja nie będzie kontynuowana.

Poniższe informacje dotyczą projektu listy refundacyjnej, w ostatecznej wersji wykazu nie wszystkie przedstawione zmiany mogą się pojawić oraz mogą być wprowadzone nowe. Informację o ostatecznych zmianach na listach refundacyjnych opublikujemy w dniu aktualizacji serwisu. 

Zmiany dopłat pacjenta do leków

Według projektu list dla 492 pozycji obniżą się dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 238,14 zł). Największe dla trzech leków zawierających przeciwgrzybiczy pozakonazol, których dopłaty wzrosły po listach z marca 2021 i od 1 maja wrócą do poziomu sprzed marcowej podwyżki. I tak dla leku Posaconazole Mylan od 1 maja dopłata będzie wynosiła 5,47 zł (aktualnie 243,61 zł), dla leku Posaconazole Sandoz - 3,20 zł (aktualnie 241,34 zł), dla leku Posaconazole Glenmark - 3,20 zł (aktualnie 59,90 zł).

Dla 850 pozycji wzrosną dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Największa dla leku Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego), która znów wróci do wartości 486,30 zł po krótkotrwałej dopłacie wynoszącej 33,60 zł.
Zgodnie z projektem nastąpią znaczące podwyżki dopłat pacjenta dla leków zawierających mesalazynę w postaci czopków. I tak: dla leku Salofalk 1 g/30 szt. dopłata będzie wynosiła 73,22 zł (aktualnie 3,20 zł), dla leku Pentasa 1 g/28 szt. - 91,89 zł (aktualnie 26,81 zł), dla leku Asamax 500 mg/30 szt. - 48,76 zł (aktualnie 15,50 zł), dla leku Salofalk 500 mg/30 szt. - 54,99 zł (aktualnie 21,73 zł), dla leku Pentasa 1 g/14 szt. - 49,47 zł (aktualnie 18,56 zł), dla leku Asamax 250 mg/30 szt. - 27,13 zł (aktualnie 11,37 zł).

Zmiany na liście aptecznej

Od 1 maja 2021 będzie refundowany drugi lek zawierający sylodosynę - Silodosin Aurovitas. Pierwszy został wprowadzony na listy refundacyjne z dniem 1 marca 2021. Preparaty sylodosyny są refundowane z odpłatnością 30% w leczeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.

Zgodnie z opublikowanym projektem na liście majowej pojawią się kolejne dawki lub odpowiedniki substancji już refundowanych, wśród nich: Akistan Duo (Latanoprost + Timolol), Aridya (Dienogest), Arpixor (Aripiprazole), Duexon (Fluticasone + Salmeterol), Prohidna (Febuxostat), Toptelmi HCT (Telmisartan + Hydrochlorothiazide).

Według projektu listy od 1 maja 2021 nie będą już refundowane następujące leki: Nebilet (Nebivolol), Prolia (Denosumab), Tranexamic acid Accord.

Od 1 maja 2021 lek Noxafil (Posaconazole) nie będzie już dostępny w refundacji aptecznej, pozostanie dalej refundowany w ramach prowadzonej chemioterapii. Przypomnijmy że Noxafil jest lekiem oryginalnym zawierającym pozakonazol o działaniu przeciwgrzybiczym. Obecnie jest refundowanych 6 odpowiedników zawierających tę substancję, co nie spowoduje braków terapeutycznych.

Zmiany w programach lekowych

Zostaną wprowadzone następujące nowe programy lekowe:

  • Nowy program lekowy „Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową”, z nowym lekiem Rydapt (Midostaurin).
  • Nowy program lekowy „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej ze współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”, z nowym lekiem Rydapt (Midostaurin).
  • Nowy program lekowy „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy”, a w nim lek Avastin (Bevacizumab).
  • Nowy program lekowy „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem” z nowym lekiem Bavencio.

Rozszerzenia programów lekowych

W programie lekowym „Leczenie raka wątrobowokomórkowego” będzie refundowana druga substancja czynna - Cabozantinib (lek Cabometyx w trzech dawkach) obok już refundowanego Sorafenibu (lek Nexavar).

Program lekowy „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” zostanie rozszerzony o nową substancję - Ixazomib (lek Ninlaro w trzech dawkach). Dotychczas program ten obejmował refundację następujących leków: Darzalex (Daratumumab), Kyprolis (Carfilzomib), Revlimid (Lenalidomide), Imnovid (Pomalidomide).

Lek Lynparza (Olaparib) dotychczas był refundowany w ramach programu lekowego „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej”. Zgodnie z projektem od 1 maja 2021 refundacja tego leku zostanie rozszerzona i zostanie przesunięty do programu lekowego „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej”; obok kapsułek będą refundowane także 2 dawki tabletek. Lek dołączy do refundowanych w tym programie 3 preparatów zawierających bewacyzumab (Avastin, Mvasi, Zirabev).

Według projektu listy, od 1 maja 2021 lek Soliris (Eculizumab) nie będzie refundowany w ramach programu lekowego ”Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)”. Będzie nadal dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)”.

Serwis LekInfo24 zostanie zaktualizowany 1 maja 2021 r. o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje potrzebne do wybrania odpowiedniego leku.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, opracowanie redakcja LekInfo24

reklama