Konferencje

Nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

W dniu 28-02-2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Zgromadzenie prowadził prof. dr hab, med. Jacek Grygalewicz. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego kadencji 2016-2019Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi poprzedniej kadencji oraz dokonano wyborów Zarządu,
Komisji Rewizyjnej na następną kadencję 2019-2023. Wybrano również delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które odbędzie się we wrześniu 2019 roku w Rzeszowie.Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w kadencji 2019-2023 została ponownie
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska- kierownik Kliniki Pediatrii oraz kierownik Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii.

Do Zarządu OWPTP kadencji 2019-2023 zostałi wybrani następujący koledzy i koleżanki (alfabetycznie):

 1. lek. Łukasz Dembiński
 2. lek. Piotr Hartmann
 3. dr hab. med Bolesław Kalicki
 4. lek. Robert Kuszyński 
 5. lek. Agnieszka Lipińska-Opałka
 6. dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki
 7. dr n. med Mirosława Sielska-Wojtaszek
 8. dr n. med. Anna Turska-Kmieć 
 9. dr n. med. Małgorzata Wielopolska
 10. dr n. med. August Wrotek
 11. lek. Joanna Załęska-Ponganis
 12. dr hab. med Lidia Ziółkowska

 Do Komisji Rewizyjnej OWPTP zostałi wybrani następujący koledzy i koleżanki (alfabetycznie):

 1. lek. Agata Będzichowska
 2. lek. Marcin Partyka
 3. dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

 Gratulujemy Pani Profesor, Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej!