Dodaj do mojego indeksu leków »

ACC optima Active (Acetylcysteine, Acetylocysteina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
ACC optima Active (OTC) proszek doustny 600 mg 10 saszetek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

ACC optima Active

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA ACC OPTIMA ACTIVE

1 saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny. Lek zawiera sorbitol - jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Acetylocysteina upłynnia lepką wydzielinę w drogach oddechowych.

KIEDY STOSUJE SIĘ ACC OPTIMA ACTIVE

Lek stosuje się w celu rozrzedzenia śluzu i ułatwienia jego odkrztuszania u pacjentów z chorobami dróg oddechowych, którym towarzyszy powstawanie gęstej wydzieliny.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez zalecenia lekarza. Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Dorośli
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka to 1 saszetka raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Proszek doustny zawarty w 1 saszetce należy wysypać bezpośrednio na język; proszku doustnego nie należy żuć przed połknięciem. Popijanie proszku wodą nie jest konieczne. Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym (pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni) powinni przyjmować lek najlepiej rano. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów.

KIEDY ACC OPTIMA ACTIVE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (acetylocysteinę) lub na którykolwiek ze składników leku. Leku nie należy stosować u pacjentów z fenyloketonurią. Lek ACC Optima Active nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową; jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub jelit; jeśli pacjent jest uczulony na histaminę; jeśli u pacjenta występuje problem z odkrztuszaniem. Leku nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią zmiany na skórze lub śluzówkach, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje alergiczne (świąd i pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i wysypka skórna), przyspieszone bicie serca, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, ból głowy, szumy uszne, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka, gorączka. Rzadko: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: krwotok, ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevens-Johnsona i zespół Lyella), ciężkie reakcje alergiczne, aż do wstrząsu.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej lub ciężka reakcja skórna, powinien przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie wiadomo, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn albo wpływ ten jest nieistotny.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych