LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

ACC classic (Acetylcysteine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
ACC classic (OTC) roztwór doustny 20 mg/ml 1 but. 100 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,30 Cena 100% (zł): 17,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
ACC classic (OTC) roztwór doustny 20 mg/ml 1 but. 200 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

ACC classic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera ACC classic?

Lek ACC classic występuje w postaci roztworu doustnego i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu doustnego zawiera 20 mg acetylocysteiny. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne u pacjentów uczulonych na benzoesany.

Jak działa ACC classic?

Acetylocysteina zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Kiedy stosować ACC classic?

Lek ACC classic stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Jak stosować ACC classic?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC classic dłużej niż 4 do 5 dni.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
10 ml roztworu ACC classic 2 lub 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: 10 ml roztworu ACC classic 2 razy na dobę; nie należy przekraczać dawki 4 strzykawek (lub 2 miarek) na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml roztworu ACC classic 2 lub 3 razy na dobę.
Leku ACC classic nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Lek można podawać stosując dołączoną do opakowania strzykawkę miarową lub miarkę. Ostatnią dawkę leku należy przyjąć najpóźniej 4 godziny przed snem. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów.

Kiedy ACC classic nie może być stosowany?

Leku ACC classic nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (acetylocysteinę) lub na którykolwiek ze składników leku. Leku ACC classic nie należy stosować u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub z ostrym stanem astmatycznym. Nie należy stosować leku ACC classic u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku ACC classic?

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku ACC classic należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent chorował lub choruje przewlekle na astmę oskrzelową; jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową; jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości niewydolność oddechową; jeśli u pacjenta występuje problem z odkrztuszaniem; jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią zmiany na skórze lub śluzówkach, należy przerwać przyjmowanie leku ACC classic i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Jak stosować ACC classic z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować acetylocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem acetylocysteiny.

Czy można stosować ACC classic w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek ACC classic można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ACC classic?

Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje alergiczne, ból głowy, szumy uszne, przyspieszone bicie serca, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, gorączka. Rzadko: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: krwotok, reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej lub ciężka reakcja skórna, powinien przerwać stosowanie leku ACC classic i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku ACC classic?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.

Czy ACC classic wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie jest znany wpływ leku ACC classic na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać ACC classic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC nie dłużej niż 11 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner