LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

ACC optima Active (Acetylcysteine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
ACC optima Active (OTC) proszek doustny 600 mg 10 saszetek n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

ACC optima Active

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera ACC optima Active?

Lek ACC optima Active występuje w postaci proszku doustnego i jest dostępny bez recepty.
1 saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny. Lek zawiera sorbitol - jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa ACC optima Active?

Acetylocysteina upłynnia lepką wydzielinę w drogach oddechowych.

Kiedy stosować ACC optima Active?

Lek ACC optima Active stosuje się w celu rozrzedzenia śluzu i ułatwienia jego odkrztuszania u pacjentów z chorobami dróg oddechowych, którym towarzyszy powstawanie gęstej wydzieliny.

Jak stosować ACC optima Active?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku ACC optima Active nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez zalecenia lekarza. Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Dorośli
Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka to 1 saszetka ACC optima Active raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Leku ACC optima Active nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Proszek doustny zawarty w 1 saszetce należy wysypać bezpośrednio na język; proszku doustnego nie należy żuć przed połknięciem. Popijanie proszku wodą nie jest konieczne. Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym (pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni) powinni przyjmować lek najlepiej rano. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów.

Kiedy lek ACC optima Active nie może być stosowany?

Leku ACC optima Active nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (acetylocysteinę) lub na którykolwiek ze składników leku. Leku ACC optima Active nie należy stosować u pacjentów z fenyloketonurią. Lek ACC optima Active nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku ACC optima Active?

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku ACC optima Active należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową; jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub jelit; jeśli pacjent jest uczulony na histaminę; jeśli u pacjenta występuje problem z odkrztuszaniem. Leku ACC optima Active nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią zmiany na skórze lub śluzówkach, należy przerwać przyjmowanie leku ACC optima Active i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Jak stosować ACC optima Active z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować acetylocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i utrudniać odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem acetylocysteiny.

Czy można stosować ACC optima Active w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek ACC optima Active można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ACC optima Active?

Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje alergiczne (świąd i pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i wysypka skórna), przyspieszone bicie serca, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, ból głowy, szumy uszne, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka, gorączka. Rzadko: niestrawność, duszność, skurcz oskrzeli. Bardzo rzadko: krwotok, ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevens-Johnsona i zespół Lyella), ciężkie reakcje alergiczne, aż do wstrząsu.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznej lub ciężka reakcja skórna, powinien przerwać stosowanie leku ACC optima Active i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku ACC optima Active?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka.

Czy ACC optima Active wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie wiadomo, aby lek ACC optima Active wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn albo wpływ ten jest nieistotny.

Jak przechowywać ACC optima Active?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner