LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aclexa (Celecoxib)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 100 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,53 Cena 100% (zł): 12,53 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,15 Cena 100% (zł): 16,15 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 100 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,70 Cena 100% (zł): 29,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 200 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,66 Cena 100% (zł): 15,66 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,28 Cena 100% (zł): 32,28 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aclexa (Rp) kapsułki twarde 200 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 64,55 Cena 100% (zł): 64,55 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aclexa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera Aclexa?

Lek Aclexa występuje w postaci kapsułek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka zawiera 100 mg lub 200 mg celekoksybu. Lek zawiera laktozę - jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Aclexa?

Celekoksyb jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy do grupy inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Kiedy stosować lek Aclexa?

Lek Aclexa jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak stosować lek Aclexa?

Dawkowanie leku Aclexa w poszczególnych schorzeniach, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Jeżeli korzyści z leczenia nie będą odczuwalne w ciągu 2 tygodni, należy zasięgnąć porady lekarza.
Sposób podawania
Lek Aclexa można przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub niezależnie od niego. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Aclexa?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Aclexa nie może być stosowany?

Leku Aclexa nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (celekoksyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na sulfonamidy lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy. Lek Aclexa nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aclexa?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aclexa lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i podejmie decyzję o możliwości przepisania leku oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Aclexa działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po przedłużającym się stosowaniu leku Aclexa, szczególnie w dużych dawkach.

Jak stosować lek Aclexa z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Aclexa w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Aclexa u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę ani u kobiet karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem Aclexa należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia leczenia alternatywnego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Aclexa?

Działania niepożądane leku Aclexa są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Aclexa i natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: reakcja alergiczna (jak wysypka, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem), ból w klatce piersiowej, silne bóle brzucha, czarne lub zabarwione krwią stolce, wymioty z krwią, wysypka skórna, pęcherze lub łuszczenie się skóry, nudności, biegunka, zażółcenie skóry lub oczu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Aclexa?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Aclexa wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni wiedzieć, w jaki sposób reagują na lek Aclexa. Pacjenci, u których podczas stosowania leku Aclexa występują zawroty głowy lub senność, nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, dopóki objawy te nie ustąpią.

Jak przechowywać lek Aclexa?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner