Dodaj do mojego indeksu leków »

Acodin Duo (Dextromethorphan+Dexpanthenol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Acodin Duo (OTC) syrop 15 mg + 50 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acodin Duo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ACODIN DUO

5 ml syropu zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu i 50 mg dekspantenolu. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSUJE SIĘ ACODIN DUO

Leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
5 ml syropu do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawki leku lub zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY ACODIN DUO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (dekstrometorfan i dekspantenol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby. Dekstrometorfanu nie należy stosować, jeśli występuje kaszel z odkrztuszaniem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel nie ustępuje w ciągu 7 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Nie stosować u pacjentów z chorobami dróg oddechowych związanymi z wytwarzaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania dekstrometorfanu nie należy pić napojów alkoholowych oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle żołądka, zaparcia). Mogą także wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli (powodujący trudności w oddychaniu lub świszczący oddech). Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania dektrometorfanu są: pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji, senność, nudności, wymioty, oczopląs, niezborność ruchowa. Bardzo duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego (spowolnienie oddechu).

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych