Dodaj do mojego indeksu leków »

Acodin (Dextromethorphan, Dekstrometorfan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Acodin (OTC) tabletki 15 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Acodin (OTC) tabletki 15 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,30 Cena 100% (zł): 13,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acodin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ACODIN

1 tabletka zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSUJE SIĘ ACODIN

Okresowe hamowanie nieproduktywnego kaszlu o różnym pochodzeniu: przeziębienia, kaszel opłucnowy (np. urazy klatki piersiowej), kaszel wywołany wdychaniem substancji drażniących.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
15 mg (1 tabletka) co 4 godziny lub 30 mg (2 tabletki) co 6 do 8 godzin. Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub zwiększyć odstępy pomiędzy dawkami.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY ACODIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia, ciężka niewydolność wątroby. Dekstrometorfanu nie należy stosować, jeśli występuje kaszel z odkrztuszaniem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 4 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Nie stosować u pacjentów z chorobami dróg oddechowych związanymi z wytwarzaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania dekstrometorfanu nie należy pić napojów alkoholowych oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle żołądka, zaparcia). Mogą także wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli (powodujący trudności w oddychaniu lub świszczący oddech). Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania dektrometorfanu są: pobudzenie, zaburzenia świadomości, stan dezorientacji, senność, zawroty głowy, zmęczenie, niewyraźna mowa, nudności, wymioty, oczopląs, omamy, splątanie, niezborność ruchowa. Bardzo duże dawki dekstrometorfanu mogą spowodować hamowanie czynności ośrodka oddechowego (spowolnienie oddechu).

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych