LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Acti-trin (Triprolidine + Pseudoephedrine + Dextromethorphan)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Acti-trin (OTC) syrop 1,25 mg + 30 mg + 10 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Acti-trin

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
5 ml syropu zawiera: 1,25 mg chlorowodorku triprolidyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera maltitol ciekły, benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan metylu, żółcień chinolinową, czerwień koszenilową, czerń brylantową oraz etanol 96%.

Wskazania

Leczenie objawowe w stanach zapalnych górnych dróg odechowych (grypa, przeziębienie i inne infekcje górnych dróg oddechowych), przebiegających z kaszlem, obrzękiem błony śluzowej nosa i wodnistym wysiękiem z nosa.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.
Dzieci
Dzieci w wieku 7 do 12 lat: 5 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci w wieku do 7 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby i nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO. Astma oskrzelowa. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Kaszel z dużą ilością wydzieliny oraz kaszel związany z astmą oskrzelową. Ciężkie nadciśnienie. Ciężka choroba niedokrwienna serca. Mukowiscydoza. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci w wieku do 7 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji. Podczas leczenia preparatem należy przerwać karmienie piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca; obniżenie nastroju, zmęczenie, pobudzenie, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, niepokój, halucynacje; suchość błony śluzowej jamy ustnej i nosogardzieli; nudności, wymioty, zaparcia, biegunki; zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu (szczególnie u mężczyzn z objawami przerostu gruczołu krokowego); wysypka ze świądem i bez świądu, pokrzywka.

UWAGI
Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy, przerostem gruczołu krokowego, jaskrą, chorobą serca, podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym oraz u pacjentów stosujacych inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki hamujące łaknienie, leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy. Podczas stosowania preparatu nie należy przyjmować leków działających hamująco na OUN (nasennych i uspokajających) oraz alkoholu i leków zawierających alkohol. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Preparat może zaburzać zdolność kierowania pojazdami ze względu na możliwość wystąpienia senności i (lub) zawrotów głowy - podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner