LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Actifed (Triprolidine + Pseudoephedrine + Dextromethorphan)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Actifed (OTC) syrop 1,25 mg + 30 mg + 10 mg/5 ml 1 but. 100 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Actifed

McNeil Healthcare Ireland Ltd.

SKŁAD
5 ml syropu zawiera: 1,25 mg chlorowodorku triprolidyny, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Preparat zawiera: sorbitol, sacharozę, benzoesan sodu, hydroksybenzoesan metylu, czerwień koszenilową, etanol 96%.

Wskazania

Dorośli i dzieci w wieku od 7 lat
Preparat jest wskazany w celu łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, w których korzystne jest podanie leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, antagonisty receptora histaminowego H1 oraz leku przeciwkaszlowego.
 

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml.
Dzieci
Dzieci w wieku 7 do 12 lat: 5 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 ml. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 7 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących działania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku, ale doświadczenie wskazuje, że stosowanie dawkowania zalecanego dorosłym jest również odpowiednie w tej grupie pacjentów. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Doświadczenie wskazuje, że dawkowanie zalecane dorosłym, jest również odpowiednie u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, szczególnie u pacjentów ze współistniejącą chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub akrywastatynę. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niestabilna choroba wieńcowa. Równoczesne leczenie inhibitorami MAO oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO. Jednoczesne przyjmowanie furazolidonu. Kaszel związany z astmą oskrzelową lub kaszel produktywny, zwłaszcza z dużą ilością wydzieliny. Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Ciężka niewydolność wątroby. Dzieci w wieku poniżej 7 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić objawy pobudzenia lub hamowania OUN (najczęściej senność) oraz zaburzenia snu i rzadko omamy. Sporadycznie mogą wystąpić: wysypka skórna (z podrażnieniem lub bez podrażnienia), przyspieszenie czynności serca, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gardła; zatrzymanie moczu u mężczyzn (czynnikiem predysponującym może być powiększenie gruczołu krokowego). Dekstrometorfan sporadycznie może powodować nudności, wymioty i zaburzenia żołądka i jelit.

UWAGI
Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy, podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, rozrostem gruczołu krokowego oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki obkurczające naczynia krwionośne błon śluzowych, hamujące łaknienie i leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy. Podczas stosowania preparatu nie należy przyjmować leków działających hamująco na OUN (nasennych i uspokajających) oraz alkoholu i leków zawierających alkohol. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Preparat może powodować senność - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w okresie przyjmowania preparatu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner