LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Adacel (Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid + Pertussis vaccine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Adacel (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
94,00
Cena
100% (zł):
94,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Adacel: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły

Sanofi Pasteur S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka acelularna przeciw błonicy, przeciw tężcowi i przeciw krztuścowi.

SKŁAD
1 dawka (0,5) ml zawiera: toksoid błoniczy - nie mniej niż 2 j.m.; toksoid tężcowy - nie mniej niż 20 j.m. oraz antygeny krztuśca (toksoid krztuścowy - 2,5 mcg, hemaglutynina włókienkowa - 5 mcg, pertaktyna - 3 mcg, fimbrie typu 2 i 3 - 5 mcg).

WSKAZANIA
Szczepionka jest wskazana do szczepienia przypominającego przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi u osób w wieku od 4 lat po szczepieniu podstawowym.
Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam konto



ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych




banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem