LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Adatam Duo (Dutasteride + Tamsulosin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Adatam Duo (Rp) kapsułki twarde 0,5 mg + 0,4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,90 Cena 100% (zł): 49,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Adatam Duo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Adatam Duo?

Lek Adatam Duo występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 0,5 mg dutasterydu i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny. Lek zawiera lecytynę sojową i glikol propylenowy.

Jak działa Adatam Duo?

Lek Adatam Duo zawiera 2 substancje czynne: dutasteryd i tamsulosynę. Dutasteryd zmniejsza wytwarzanie hormonu dihydrotestosteronu, co powoduje zmniejszenie gruczołu krokowego i złagodzenie objawów, a także zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności operacji chirurgicznej. Tamsulosyna rozluźnia mięśnie w obrębie gruczołu krokowego, co ułatwia przepływ moczu i powoduje szybkie złagodzenie objawów.

Kiedy stosować Adatam Duo?

Lek Adatam Duo jest stosowany w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (powiększonego gruczołu krokowego, czyli prostaty), który jest spowodowany nadmiernym wytwarzaniem hormonu dihydrotestosteronu, u mężczyzn którzy już wcześniej przyjmowali jednocześnie tamsulosynę i dutasteryd.

Jak stosować Adatam Duo?

Dawkowanie leku Adatam Duo i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Adatam Duo należy przyjmować 30 minut po tym samym posiłku każdego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć, rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułek może spowodować ból w jamie ustnej lub ból gardła.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Adatam Duo?

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Kiedy Adatam Duo nie może być stosowany?

Leku Adatam Duo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (dutasteryd i tamsulosynę), inne leki z grupy inhibitorów 5-alfa-reduktazy (do której należy dutasteryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.
Lek Adatam Duo nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Adatam Duo?

Przed przepisaniem leku Adatam Duo lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentem, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać ustalonej przez lekarza dawki leku. Konieczne będą badania kontrolne związane z leczeniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek Adatam Duo może mieć wpływ na ciśnienie krwi i wywoływać zawroty głowy lub rzadko omdlenie - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, kiedykolwiek podczas leczenia, należy usiąść lub położyć się i poczekać na ustąpienie objawów. Jeśli u pacjenta planowany jest chirurgiczny zabieg usunięcia zaćmy, należy przed operacją poinformować lekarza okulistę o stosowaniu aktualnie lub w przeszłości leku Adatam Duo lub innego leku zawierającego tamsulosynę. Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku Adatam Duo, ponieważ substancja czynna może wchłaniać się przez skórę; w przypadku kontaktu leku ze skórą, zanieczyszczoną powierzchnię należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem.

Jak stosować Adatam Duo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Adatam Duo w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Adatam Duo nie wolno stosować u kobiet. Kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku. Dutasteryd zawarty w leku Adatam Duo wchłania się przez skórę i może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej (szczególne ryzyko istnieje w trakcie pierwszych 16 tygodni ciąży). Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z lekiem Adatam Duo, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli partnerka jest w ciąży lub może być w ciąży należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Adatam Duo?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Adatam Duo są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Adatam Duo i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej (np. wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk lub nóg) albo objawów ciężkich reakcji skórnych (np. rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, szczególnie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Adatam Duo?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Adatam Duo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Adatam Duo może u niektórych pacjentów powodować zawroty głowy, co może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn - jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Adatam Duo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner