LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Advil Zatoki (Ibuprofen+Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Advil Zatoki (OTC) tabletki powlekane 200 mg + 30 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,80 Cena 100% (zł): 9,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Advil Zatoki

Informacja dla pacjenta

Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. 1 tabletka zawiera 174,6 mg sacharozy, 0,003 mg parahydroksybenzoesanu metylu i 0,002 mg parahydroksybenzoesanu propylu.

Wskazania

Stosowanie doraźne w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, nieżyt nosa, ból głowy, gorączka, bóle stawowo-mięśniowe.
Preparat należy stosować u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie

Preparat należy stosować tylko w przypadku, gdy niezbędne jest działanie pseudoefedryny polegające na zmniejszeniu przekrwienia błon śluzowych nosa oraz przeciwbólowe i (lub) przeciwzapalne działanie ibuprofenu. Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli preparat musi być stosowany dłużej niż 3 dni, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat
1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin; maksymalna dawka to 6 tabletek w ciągu 24 godzin.
Dzieci
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby; należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, lub reakcja nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Czynny lub nawracający wrzód trawienny albo krwawienia (potwierdzone dwa lub więcej odrębne epizody owrzodzeń lub krwawień). Guz chromochłonny nadnerczy. Jaskra zamkniętego kąta. Cukrzyca. Choroba tarczycy. Udar krwotoczny w wywiadzie. Choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna. Pacjenci przyjmujący inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2, leki przeciwbólowe lub leki obkurczające błonę śluzową nosa. Pacjenci przyjmujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Pacjenci otrzymujący lub którzy w ciągu ostatnich 2 tygodni otrzymywali inhibitory MAO. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Niewydolność nerek lub niewydolność wątroby. Ciąża i karmienie piersią. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Stosowanie preparatu nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Kobiety, które mają trudności z zajściem w ciążę lub u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności, nie powinny stosować tego preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Ibuprofen
Często: niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak apetytu, nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego (w rzadkich przypadkach prowadząca do anemii). Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia; wrzód żołądka z krwawieniem i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna; wysypki skórne różnego rodzaju; reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd i napady astmy - z obniżeniem ciśnienia krwi). Rzadko: szumy uszne; martwica brodawek nerkowych, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Badania kliniczne wskazują,, że stosowanie niektórych NLPZ (ibuprofenu), zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru).
Chlorowodorek pseudoefedryny
Rzadko: zaostrzenie astmy lub reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli. Bardzo rzadko: ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Ponadto mogą wystąpić: pobudzenie, omamy, niepokój, zaburzenia zachowania, bezsenność, pobudliwość, drażliwość, nerwowość, zdenerwowanie; udar krwotoczny mózgu, udar niedokrwienny mózgu, drgawki, ból głowy, drżenie; kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, arytmia; nadciśnienie tętnicze; suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone pragnienie, nudności, wymioty; wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się; ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa; zatrzymanie moczu u mężczyzn z zaburzeniami cewki moczowej gruczołu krokowego.

UWAGI
Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, cukrzycą, marskością wątroby, niewydolnością nerek, chorobami tarczycy lub rozrostem gruczołu krokowego. Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu. Przyjmowanie pseudoefedryny może powodować pozytywny wynik testu antydopingowego.
Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych podczas stosowania w zalecanych dawkach i czasie trwania leczenia. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednorazowe zażycie bądź krótkotrwałe stosowanie preparatu z reguły nie uzasadniają podjęcia szczególnych środków ostrożności.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl