LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aescin żel (Escin + Diethylamine salicylate + Heparin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aescin (OTC) żel 20 mg + 50 mg + 50 j.m./g 1 tuba 40 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aescin żel

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 20 mg alfa-escyny, 50 mg salicylanu dietyloaminy, 50 j.m. heparyny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Wskazania

Preparat stosuje się miejscowo, w leczeniu wspomagającym:
- urazów, takich jak stłuczenia i skręcenia;
- miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku;
- zapalenia żył kończyn dolnych;
- krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach;
- bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Dawkowanie

Preparat należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice. Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry; na obszary skóry poddane napromienianiu. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek oraz u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu stosowania świąd, pokrzywka lub uczucie pieczenia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner