LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Afastural (Fosfomycin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Afastural (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g 1 saszetka 8 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,60 Cena 100% (zł): 18,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Afastural

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Exeltis Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Afastural?

Lek Afastural występuje w postaci granulatu, z którego przygotowuje się roztwór doustny, i jest dostępny na receptę.
1 saszetka zawiera 3 g fosfomycyny w postaci fosfomycyny z trometamolem. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Afastural?

Fosfomycyna jest antybiotykiem do stosowania ogólnego.

Kiedy stosować Afastural?

Lek Afastural jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego.

Jak stosować Afastural?

Dawkowanie leku Afastural i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować na czczo (na pusty żołądek), najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić roztwór natychmiast po przygotowaniu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Afastural?

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien ją przyjąć gdy tylko sobie o niej przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Afastural nie może być stosowany?

Leku Afastural nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fosfomycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Afastural nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Afastural?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Afastural lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Afastural z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Afastural w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Afastural u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Afastural?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Afastural, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Afastural i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Afastural?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Czy Afastural wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U pacjentów stosujących lek Afastural mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zmęczenie, które mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - w przypadku wystąpienia tego typu objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Afastural?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner