Dodaj do mojego indeksu leków »

Aflavic (Diosmin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Aflavic Comfort (OTC) tabletki powlekane 600 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aflavic Max (OTC) tabletki 1000 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aflavic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Polfarmex S.A.

CO ZAWIERA AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX?

Aflavic Comfort
1 tabletka powlekana zawiera 600 mg diosminy. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Aflavic Max
1 tabletka zawiera 1000 mg diosminy.

JAK DZIAŁA AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX?

Diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

KIEDY STOSOWAĆ AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX?

Zmniejszanie objawów niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze).
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

JAK STOSOWAĆ AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.
Dorośli
Aflavic Comfort
Niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletki na dobę w trakcie posiłków.
Aflavic Max
Niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

KIEDY AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Aflavic nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diosminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU AFLAVIC COMFORT LUB AFLAVIC MAX?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

JAK STOSOWAĆ AFLAVIC Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ AFLAVIC W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Aflavic może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU AFLAVIC?

Podczas stosowania leku Aflavic rzadko mogą wystąpić: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU AFLAVIC?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY AFLAVIC WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Aflavic na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ AFLAVIC?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych