Dodaj do mojego indeksu leków »

Afrin ND (Oxymetazoline, Oksymetazolina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Afrin ND (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Afrin ND Mentol (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Afrin ND

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA AFRIN ND LUB AFRIN ND MENTOL

Afrin ND
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa. Lek zawiera alkohol benzylowy - może powodować reakcje alergiczne.
Afrin ND Mentol
1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny oraz lewomentol. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa. Lek zawiera alkohol benzylowy - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienie skóry.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek oksymetazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk śluzówki nosa, udrożnia przewody nosowe i ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych.

KIEDY STOSUJE SIĘ AFRIN ND LUB AFRIN ND MENTOL

Lek jest stosowany w celu leczenia objawów zatkanego nosa, spowodowanych katarem siennym, przeziębieniem i zapaleniem zatok.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba że na zalecenie lekarza. Przed ponownym zastosowaniem leku powinien upłynąć okres kilkudniowej przerwy w jego stosowaniu. U dorosłych nie należy stosować więcej niż 8 dawek aerozolu w ciągu 24 godzin; u dzieci nie stosować więcej niż 4 dawki aerozolu w ciągu 24 godzin.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat
1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
Dzieci
Dzieci od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, co 12 godzin.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY AFRIN ND LUB AFRIN ND MENTOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oksymetazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona oraz depresji); jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania; jeśli pacjent choruje na ostrą chorobę wieńcową i lewokomorową niewydolność serca; jeśli pacjent choruje na zapalenie skóry i śluzówki przedsionka nosa z tworzeniem się strupów (suche zanikowe zapalenie śluzówki nosa). Leku nie należy stosować po przezklinowym usunięciu przysadki.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 7 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania u pacjenta choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, cukrzycy, trudności w oddawaniu moczu spowodowanych rozrostem prostaty. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może to prowadzić do osłabienia działania leku oraz spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Oksymetazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania oksymetazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić: kichanie, suchość lub podrażnienie śluzówki nosa, jamy ustnej lub gardła i uczucie zatkanego nosa. Rzadko: niepokój, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci, przyspieszone bicie serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, obrzęk śluzówki nosa, ból głowy, nudności, zaczerwienienie, wysypka i zaburzenia widzenia.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie 30 dni od pierwszego otwarcia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych