Dodaj do mojego indeksu leków »

Afrin (Oxymetazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Afrin (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 20 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,30 Cena 100% (zł): 21,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Afrin

Informacja dla pacjenta

Bayer Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy i glikol propylenowy.

WSKAZANIA
Obrzęk błony śluzowej nosa występujący w przebiegu przeziębienia, zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
2 lub 3 rozpylenia preparatu do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (nie częściej, niż co 10-12 godzin). Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie należy stosować preparatu częściej niż 2 razy w ciągu doby i dłużej niż 3 dni. Używanie dozownika przez więcej niż jedną osobę może przyczynić się do szerzenia zakażeń.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować u pacjentów: leczonych inhibitorami MAO (z powodu ryzyka dużego wzrostu ciśnienia tętniczego), z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, z suchym lub zanikowym nieżytem nosa, po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym w czasie którego odsłonięto oponę twardą z dostępu przez nos lub jamę ustną.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: pieczenie, uczucie kłucia, kichanie, zwiększone wydzielanie z nosa oraz suchość błony śluzowej nosa i gardła. Objawy, które mogą wystąpić po wchłonięciu oksymetazoliny do krążenia ogólnego to: bradykardia, kołatanie serca, bóle głowy, zaburzenia widzenia, nudności oraz bezsenność. Stosowanie długotrwałe lub w dawkach większych niż zalecane może spowodować wtórny obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa lub suchość błony śluzowej nosa.

UWAGI
Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych