Dodaj do mojego indeksu leków »

Agodeprin (Agomelatine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Agodeprin (Rp) tabletki powlekane 25 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Agodeprin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA AGODEPRIN?

1 tabletka powlekana Agodeprin zawiera 25 mg agomelatyny (w postaci agomelatyny z mocznikiem). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA AGODEPRIN?

Agomelatyna jest lekiem przeciwdepresyjnym.

KIEDY STOSOWAĆ AGODEPRIN?

Lek Agodeprin jest stosowany w celu leczenia depresji.

JAK STOSOWAĆ AGODEPRIN?

Dawkowanie leku Agodeprin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. U większości pacjentów z depresją lek Agodeprin zaczyna działać na objawy depresji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia.
Jeśli lekarz zmienia wcześniej stosowany lek przeciwdepresyjny na Agodeprin, doradzi pacjentowi jak należy odstawiać poprzedni lek, gdy rozpoczyna się przyjmowanie leku Agodeprin.
Sposób podawania
Zaleconą przez lekarza dawkę leku Agodeprin należy przyjmować wieczorem przed snem. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU AGODEPRIN?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, kolejną dawkę należy przyjąć o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY AGODEPRIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (agomelatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Agodeprin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU AGODEPRIN?

Przed przepisaniem leku Agodeprin lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy w trakcie terapii konieczna jest obserwacja pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. W razie zaobserwowania któregokolwiek z następujących objawów dotyczących wątroby: nietypowe ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, zażółcenie skóry i (lub) oczu, ból w nadbrzuszu, nietypowe zmęczenie (zwłaszcza w połączeniu z innymi wymienionymi objawami), należy pilnie zwrócić się do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Agodeprin. Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku Agodeprin.

JAK STOSOWAĆ AGODEPRIN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent pali więcej niż 15 papierosów dziennie.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ AGODEPRIN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Agodeprin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU AGODEPRIN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Agodeprin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU AGODEPRIN?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CZY AGODEPRIN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Agodeprin może wywoływać zawroty głowy lub senność, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed podjęciem wykonywania tych czynności należy upewnić się, że reakcje pacjenta są prawidłowe.

JAK PRZECHOWYWAĆ AGODEPRIN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych