LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Agomelatine NeuroPharma (Agomelatine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Agomelatine NeuroPharma (Rp) tabletki powlekane 25 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 21,04 Cena 100% (zł): 64,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Agomelatine NeuroPharma

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Co zawiera lek Agomelatine NeuroPharma?

Lek Agomelatine NeuroPharma występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg agomelatyny w postaci agomelatyny z kwasem cytrynowym.

Jak działa lek Agomelatine NeuroPharma?

Agomelatyna jest lekiem przeciwdepresyjnym.

Kiedy stosować lek Agomelatine NeuroPharma?

Wskazaniem do stosowania leku Agomelatine NeuroPharma jest leczenie depresji.

Jak stosować lek Agomelatine NeuroPharma?

Dawkowanie leku Agomelatine NeuroPharma, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. U większości pacjentów z depresją lek Agomelatine NeuroPharma zaczyna działać na objawy depresji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Nie należy przerywać stosowania leku bez zalecenia lekarza, nawet w przypadku poprawy samopoczucia.
Jeśli lekarz zamienia wcześniejszy lek przeciwdepresyjny na Agomelatine NeuroPharma, doradzi pacjentowi jak należy zakończyć stosowanie poprzedniego leku, rozpoczynając przyjmowanie leku Agomelatine NeuroPharma.
Sposób podawania
Zaleconą dawkę leku Agomelatine NeuroPharma należy przyjmować wieczorem przed snem. Lek może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Agomelatine NeuroPharma?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Agomelatine NeuroPharma nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (agomelatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Agomelatine NeuroPharma nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Agomelatine NeuroPharma?

Przed przepisaniem leku Agomelatine NeuroPharma lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy konieczna jest obserwacja pacjenta podczas leczenia. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów zaburzenia czynności wątroby: nietypowo ciemny mocz, jasno zabarwiony kał, zażółcenie skóry lub oczu, ból w prawej górnej części brzucha, nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi wymienionymi objawami), należy niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Agomelatine NeuroPharma. Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Agomelatine NeuroPharma.

Jak stosować lek Agomelatine NeuroPharma z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli pali więcej niż 15 papierosów dziennie.

Czy można stosować lek Agomelatine NeuroPharma w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Agomelatine NeuroPharma u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Agomelatine NeuroPharma?

Działania niepożądane leku Agomelatine NeuroPharma zawiera ulotka dołączona do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Agomelatine NeuroPharma?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Agomelatine NeuroPharma wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W trakcie przyjmowania leku Agomelatine NeuroPharma u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub do obsługiwania maszyn należy upewnić się, że reakcje są prawidłowe.

Jak przechowywać lek Agomelatine NeuroPharma?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama