LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Agomelatyna Egis (Agomelatine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Agomelatyna Egis (Rp) tabletki powlekane 25 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 21,03 Cena 100% (zł): 63,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Agomelatyna Egis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals PLC

Co zawiera lek Agomelatyna Egis?

Lek Agomelatyna Egis występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg agomelatyny w postaci agomelatyny. Lek zawiera laktozę - jeśli pacjent wie, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, powinien poinformować o tym lekarza przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Agomelatyna Egis?

Agomelatyna jest lekiem przeciwdepresyjnym.

Kiedy stosować lek Agomelatyna Egis?

Lek Agomelatyna Egis jest wskazany w leczeniu depresji.

Jak stosować lek Agomelatyna Egis?

Dawkę leku Agomelatyna Egis i czas prowadzenia leczenia określa lekarz. U większości pacjentów z depresją lek Agomelatyna Egis zaczyna działać na objawy depresji w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, nawet wtedy gdy obserwuje się poprawę samopoczucia.
Jeśli lekarz zamienia wcześniejszy lek przeciwdepresyjny na lek Agomelatyna Egis, poinformuje pacjenta w jaki sposób należy przerwać stosowanie poprzedniego leku, gdy rozpocznie się przyjmowanie leku Agomelatyna Egis.
Sposób podawania
Zaleconą przez lekarza dawkę leku należy przyjmować wieczorem przed snem. Lek może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Agomelatyna Egis?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Agomelatyna Egis nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (agomelatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Agomelatyna Egis nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Agomelatyna Egis?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Agomelatyna Egis lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem oraz podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie depresji tym lekiem. Lekarz przekaże jak wygląda schemat leczenia i ustali terminy wizyt kontrolnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zaobserwuje jakikolwiek z następujących objawów zaburzenia czynności wątroby: nietypowo ciemny mocz, jasno zabarwiony kał, zażółcenie skóry lub oczu, ból w prawej górnej części brzucha, nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi wymienionymi objawami); lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku Agomelatyna Egis. Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent ma myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Agomelatyna Egis.

Jak stosować lek Agomelatyna Egis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli pali więcej niż 15 papierosów dziennie.

Czy można stosować lek Agomelatyna Egis w ciąży i okresie karmienia piersią?

Decyzję o ewentualnym zastosowaniu leku Agomelatyna Egis w okresie ciąży lub karmienia piersią podejmuje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Agomelatyna Egis?

W trakcie stosowania leku Agomelatyna Egis mogą wystąpić działania niepożądane o różnym nasileniu i różnym występowaniu - są one szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Agomelatyna Egis?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Agomelatyna Egis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W trakcie przyjmowania leku Agomelatyna Egis u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub senność, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn - przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub do obsługiwania maszyn należy upewnić się, że reakcje są prawidłowe.

Jak przechowywać lek Agomelatyna Egis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner