LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Agrypin (Paracetamol+Pseudoephedrine+Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Agrypin (OTC) tabletki powlekane 325 mg + 30 mg + 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Agrypin

Informacja dla pacjenta

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 10 mg bromowodorku dekstrometorfanu. 1 tabletka zawiera 3,9 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
2 tabletki od 3 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 8 tabletek na dobę (2600 mg paracetamolu, 240 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 80 mg bromowodorku dekstrometorfanu).
Dzieci
Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 1 tabletka 3-4 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę (1300 mg paracetamolu, 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 40 mg bromowodorku dekstrometorfanu). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: zmęczenie. Rzadko: nudności i wymioty; skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka; obrzęk alergiczny, reakcja anafilaktyczna. Bardzo rzadko: granulocytopenia, agranulocytoza, małopłytkowość; kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego); napad astmy oskrzelowej; uszkodzenie wątroby. Częstość nieznana: przyspieszenie akcji serca; senność, zawroty głowy; nieznaczne podwyższenie ciśnienia krwi; omamy (szczególnie u dzieci).

UWAGI
Ostrożnie stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, rozedmą płuc, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, rozrostem gruczołu krokowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą oraz u stosujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Preparatu nie należy stosować w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny, a także u pacjentów z niewydolnością oddechową, astmą oskrzelową oraz u chorych z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej. W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Przyjmując preparat, należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl