Dodaj do mojego indeksu leków »

Ahist (Levocetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ahist (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,87 Cena 100% (zł): 15,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ahist

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Ireland Ltd.

CO ZAWIERA AHIST?

1 tabletka powlekana Ahist zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA AHIST?

Lewocetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ AHIST?

Lek Ahist jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa) oraz w leczeniu objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ AHIST?

Dawkowanie leku Ahist, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Ahist można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU AHIST?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy odczekać do czasu przyjęcia następnej dawki.

KIEDY AHIST NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Ahist nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewocetyryzynę), cetyryzynę, hydroksyzynę, inne pochodne piperazyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Ahist nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU AHIST?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ahist lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Ahist jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku Ahist na kilka dni przed badaniem - lek Ahist może wpływać na wyniki testów alergicznych.

JAK STOSOWAĆ AHIST Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ AHIST W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Ahist u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU AHIST?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ahist, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU AHIST?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

CZY AHIST WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

U niektórych pacjentów stosujących lek Ahist może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek Ahist.

JAK PRZECHOWYWAĆ AHIST?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych