Dodaj do mojego indeksu leków »

Albothyl (Policresulen, Polikrezulen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Albothyl (OTC) globulki dopochwowe 90 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,50 Cena 100% (zł): 37,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Albothyl

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Takeda Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALBOTHYL

1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Polikrezulen działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Kwaśny odczyn leku (małe pH) niszczy bakterie.

KIEDY STOSUJE SIĘ ALBOTHYL

Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorosłe pacjentki
W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni.
Sposób podawania
Stosować dopochwowo. Globulki należy stosować na noc. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli. Jeśli lek Albothyl zostanie pacjentce podany w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który należy usunąć po 1 do 2 godzinach od chwili wprowadzenia globulki.

KIEDY ALBOTHYL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (polikrezulen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w czasie miesiączki.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 9 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentek z tych grup wiekowych. Nie połykać globulek dopochwowych, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku (w przypadku połknięcia leku należy natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania leku należy unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł. W czasie stosowania leku oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia nie należy odbywać stosunków płciowych. Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem (w przypadku zetknięcia leku z oczami, należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczne zwrócenie się do okulisty).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka oddziaływania z innymi lekami, należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia lekiem Albothyl.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek można zastosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko ze ściśle określonych wskazań (po przepisaniu przez lekarza) i po uwzględnieniu ryzyka wynikającego z leczenia, dla matki i dziecka. Brak danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często - suchość pochwy. Często - wydalanie strzępów błony śluzowej. Jeśli wystąpią poważne miejscowe objawy podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku Albothyl i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
Nie obserwowano objawów przedawkowania leku.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych