Dodaj do mojego indeksu leków »

Albothyl (Policresulen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Albothyl (OTC) globulki dopochwowe 90 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,50 Cena 100% (zł): 37,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Albothyl

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Takeda Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALBOTHYL?

1 globulka Albothyl zawiera 90 mg polikrezulenu.

JAK DZIAŁA ALBOTHYL?

Polikrezulen działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Kwaśny odczyn leku (małe pH) niszczy bakterie.

KIEDY STOSOWAĆ ALBOTHYL?

Lek Albothyl jest stosowany w miejscowym leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy.

JAK STOSOWAĆ ALBOTHYL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorosłe pacjentki
W zależności od nasilenia objawów 1 globulka Albothyl na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni.
Sposób podawania
Stosować dopochwowo. Globulki należy stosować na noc. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli. Jeśli lek Albothyl zostanie pacjentce podany w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który należy usunąć po 1 do 2 godzinach od chwili wprowadzenia globulki.

KIEDY ALBOTHYL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Albothyl nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (polikrezulen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w czasie miesiączki.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALBOTHYL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 9 dniach stosowania leku Albothyl, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentek z tych grup wiekowych. Nie połykać globulek dopochwowych, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku (w przypadku połknięcia leku należy natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania leku Albothyl należy unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł. W czasie stosowania leku Albothyl oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia nie należy odbywać stosunków płciowych. Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem (w przypadku zetknięcia leku z oczami, należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczne zwrócenie się do okulisty).

JAK STOSOWAĆ ALBOTHYL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka oddziaływania z innymi lekami, należy unikać stosowania dopochwowo innych leków w czasie leczenia lekiem Albothyl.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALBOTHYL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Albothyl można zastosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko ze ściśle określonych wskazań (po przepisaniu przez lekarza) i po uwzględnieniu ryzyka wynikającego z leczenia, dla matki i dziecka.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALBOTHYL?

Bardzo często - suchość pochwy. Często - wydalanie strzępów błony śluzowej. Jeśli wystąpią poważne miejscowe objawy podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku Albothyl i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALBOTHYL?

Nie obserwowano objawów przedawkowania leku.

CZY ALBOTHYL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Albothyl nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALBOTHYL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych