Dodaj do mojego indeksu leków »

Alcep (Allium cepa) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alcep (OTC) syrop 949 mg/5 ml 1 but. 125 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,80 Cena 100% (zł): 7,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alcep

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA ALCEP?

100 g syropu Alcep zawiera 15 g wyciągu płynnego z bulw cebuli. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera do 10% alkoholu.

KIEDY STOSOWAĆ ALCEP?

Lek Alcep jest stosowany w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (przeziębienie, katar).

JAK STOSOWAĆ ALCEP?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
15 ml syropu Alcep 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat
5 ml syropu Alcep 3 razy na dobę.

KIEDY ALCEP NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Alcep nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek składnik leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALCEP?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem. Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową.

JAK STOSOWAĆ ALCEP Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALCEP W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Ze względu na zawartość alkoholu nie jest zalecane stosowanie leku Alcep u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALCEP?

Zanotowano przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w cebuli.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALCEP?

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku Alcep.

CZY ALCEP WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Ze względu na zawartość alkoholu stosowanie leku Alcep może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALCEP?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych