Dodaj do mojego indeksu leków »

Alerdes (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alerdes (OTC) roztwór doustny 0,5 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alerdes (OTC) tabletki powlekane 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alerdes

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

SymPhar Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALERDES?

Alerdes roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Alerdes zawiera 0,5 mg desloratadyny. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku.
Alerdes tabletki
1 tabletka powlekana Alerdes zawiera 5 mg desloratadyny.

JAK DZIAŁA ALERDES?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ ALERDES?

Lek Alerdes łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Lek Alerdes jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ ALERDES?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Alerdes dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Alerdes roztwór doustny
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
Zalecana dawka to 10 ml (2 miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego Alerdes raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka to 5 ml (1 miarka o pojemności 5 ml) roztworu doustnego Alerdes raz na dobę. W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki leku. Leku Alerdes roztwór doustny nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Alerdes tabletki
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
Zalecana dawka to 1 tabletka Alerdes raz na dobę.
Dzieci
Leku Alerdes tabletki nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkę roztworu doustnego należy połknąć i następnie popić wodą. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

KIEDY ALERDES NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Alerdes nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALERDES?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Alerdes należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Stosowanie desloratadyny należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym; jeśli podczas leczenia wystąpią drgawki, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Alerdes z alkoholem.

JAK STOSOWAĆ ALERDES Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALERDES W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Alerdes w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALERDES?

Często mogą wystąpić: zmęczenie, suchość w jamie ustnej i ból głowy. Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu u dorosłych zgłaszano następujące działania niepożądane: bardzo rzadko - ciężkie reakcje alergiczne, szybkie bicie serca, wymioty, zawroty głowy, bóle mięśni, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, wysypka, bóle brzucha, rozstrój żołądka, senność, omamy, zapalenie wątroby, kołatanie lub nieregularne bicie serca, nudności, biegunka, bezsenność, drgawki, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; z nieznaną częstością - nietypowe osłabienie, zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych, zwiększona wrażliwość skóry na słońce (nawet w przypadku zachmurzenia słońca) i na promieniowanie UV (np. w solarium), zmiana w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt. U dzieci z nieznaną częstością zgłaszano następujące działania niepożądane: wolne bicie serca, zmiany w sposobie bicia serca, nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne, zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALERDES?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ALERDES WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przypuszcza się, aby lek Alerdes stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U większości osób nie występuje senność, zaleca się jednak powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na lek Alerdes.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALERDES?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych