Dodaj do mojego indeksu leków »

Alerprof (Rupatadine, Rupatadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alerprof (Rp) tabletki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,70 Cena 100% (zł): 10,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alerprof (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Alerprof (Rp) tabletki 10 mg 100 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,00 Cena 100% (zł): 44,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alerprof

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALERPROF

1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ ALERPROF

Lek Alerprof jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Alerprof jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkowanie leku Alerprof, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

POMINIĘCIE DAWKI

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie dawki zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY ALERPROF NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Alerprof nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rupatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Alerprof nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z nieprawidłowym zapisem pracy serca (wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM

Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Nie należy przyjmować leku Alerprof razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ nasila to działanie leku.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Alerprof powinny poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Alerprof, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie przewiduje się, aby lek Alerprof stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent po raz pierwszy przyjmuje lek Alerprof, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych