Dodaj do mojego indeksu leków »

Aletofar (Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Aletofar (OTC) tabletki 500 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 2,90 Cena 100% (zł): 2,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aletofar (OTC) tabletki 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,60 Cena 100% (zł): 3,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aletofar (OTC) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,90 Cena 100% (zł): 4,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aletofar (OTC) tabletki 500 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aletofar

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALETOFAR?

1 tabletka Aletofar zawiera 500 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki.

JAK DZIAŁA ALETOFAR?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

KIEDY STOSOWAĆ ALETOFAR?

Lek Aletofar jest wskazany do stosowania w bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie takich jak: bóle głowy, migreny, bóle reumatyczne, bóle stawowe, mięśniowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów.
Lek Aletofar jest także wskazany do stosowania w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

JAK STOSOWAĆ ALETOFAR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie paracetamolu zależy od wieku i masy ciała. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej. Leku Aletofar nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dorośli i młodzież od 12 lat
Dawka jednorazowa to 1 do 2 tabletek Aletofar. W utrzymującym się bólu przyjmuje się 1 do 2 tabletek Aletofar 2 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. W bólach nowotworowych - 10 mg paracetamolu na kg masy ciała na dawkę co 4 godziny, zwykle w połączeniu z lekami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania. Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 8 tabletek Aletofar.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy podawać połowę dawki przewidzianej dla osób dorosłych z zachowaniem większych odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. Leku Aletofar nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Aletofar należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając niewielką ilością płynu (najlepiej przegotowanej wody). Przyjmowanie leku podczas posiłku może opóźnić czas rozpoczęcia jego działania.

KIEDY ALETOFAR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Aletofar nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Aletofar nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek. Nie stosować leku w przypadku występowania choroby alkoholowej.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALETOFAR?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek Aletofar jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek (łagodnych do umiarkowanych). Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Należy unikać częstego stosowania leków zawierających paracetamol.

JAK STOSOWAĆ ALETOFAR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALETOFAR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Aletofar może być stosowany w czasie ciąży, jeśli jest to klinicznie uzasadnione - należy stosować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę leku skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeśli lek ma być stosowany częściej niż doraźnie, należy skonsultować się z lekarzem. Lek Aletofar może być stosowany w okresie karmienia piersią, gdy lekarz uzna, że jest to zdecydowanie konieczne.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALETOFAR?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: obniżenie ciśnienia krwi, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi lub białych krwinek), reakcje nadwrażliwości.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALETOFAR?

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

CZY ALETOFAR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Aletofar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALETOFAR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych