Dodaj do mojego indeksu leków »

AlfuLEK (Alfuzosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
AlfuLEK 10 (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,96 Cena 100% (zł): 32,96 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

AlfuLEK

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA ALFULEK?

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu AlfuLEK zawiera 10 mg chlorowodorku alfuzosyny. Lek zawiera laktozę - jeżeli pacjent nie toleruje niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA ALFULEK?

Alfuzosyna należy do grupy leków zwanych lekami alfa-adrenolitycznymi. Alfuzosyna zmniejsza napięcie mięśni w obrębie gruczołu krokowego i szyi pęcherza, co ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego.

KIEDY STOSOWAĆ ALFULEK?

Lek AlfuLEK stosowany jest u mężczyzn w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów wywołanych powiększeniem gruczołu krokowego (tzw. łagodnym rozrostem gruczołu krokowego). Powiększenie gruczołu krokowego może być przyczyną problemów z oddawaniem moczu, takich jak częste lub utrudnione oddawanie moczu, zwłaszcza nocą.

JAK STOSOWAĆ ALFULEK?

Dawkowanie leku AlfuLEK, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy przyjmować natychmiast po tym samym posiłku każdego dnia i połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno kruszyć, żuć lub dzielić.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU ALFULEK?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, gdyż może to spowodować nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe. Następną tabletkę należy przyjąć zgodnie z zaleceniem.

KIEDY ALFULEK NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku AlfuLEK nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (alfuzosynę), inne leki z tej samej grupy (np. terazosynę, doksazosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie ma wskazań do stosowania leku AlfuLEK u dzieci i młodzieży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALFULEK?

Przed przepisaniem leku AlfuLEK lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje o zastosowaniu leku oraz określi czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji podczas leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli pacjent ma być poddany operacyjnemu usunięciu zaćmy, przed zabiegiem powinien poinformować okulistę o aktualnym lub uprzednim przyjmowaniu leku AlfuLEK. Jeśli w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku AlfuLEK wystąpi nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania (z zawrotami głowy, uczuciem osłabienia lub poceniem się), należy położyć się z uniesionymi nogami i stopami, i czekać aż do całkowitego ustąpienia objawów.

JAK STOSOWAĆ ALFULEK Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY ALFULEK MOŻNA STOSOWAĆ W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek AlfuLEK jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALFULEK?

Działania niepożądane leku AlfuLEK są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku AlfuLEK i niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej (czerwona i grudkowata wysypka na skórze, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej i języka, trudności w oddychaniu lub połykaniu); ból w klatce piersiowej.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALFULEK?

W przypadku zażycia dużych ilości leku należy skontaktować się z lekarzem.

CZY ALFULEK WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Na początku leczenia lekiem AlfuLEK mogą wystąpić: zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub osłabienie. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać niebezpiecznych prac aż do chwili poznania reakcji organizmu na działanie leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALFULEK?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych