LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Alka-Seltzer (Acetylsalicylic acid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alka-Seltzer (OTC) tabletki musujące 324 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
26,00
Cena
100% (zł):
26,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alka-Seltzer

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Bayer Sp. z o.o.

Co zawiera Alka-Seltzer?

Lek Alka-Seltzer występuje w postaci tabletek musujących i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka musująca zawiera 324 mg kwasu acetylosalicylowego. Lek zawiera sód - należy zachować ostrożność stosując go u osób będących na diecie niskosodowej.

Jak działa Alka-Seltzer?

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, ma właściwości buforujące, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Kiedy stosować Alka-Seltzer?

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów.
Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Jak stosować Alka-Seltzer?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli
    Jednorazowo 1 do 3 tabletek musujących Alka-Seltzer. W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie stosować więcej niż 12 tabletek musujących Alka-Seltzer na dobę.
  • Młodzież w wieku powyżej 12 lat (wyłącznie na zlecenie lekarza)
    Jednorazowo 1 tabletka musująca Alka-Seltzer. W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 tabletki musujące Alka-Seltzer na dobę.
  • Dzieci
    Leku Alka-Seltzer nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku lek Alka-Seltzer należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek leku Alka-Seltzer w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek. Leku Alka-Seltzer nie należy przyjmować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Sposób podawania

Tabletki należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach.

Kiedy Alka-Seltzer nie może być stosowany?

Leku Alka-Seltzer nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Alka-Seltzer jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca oraz jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych i zapaleniu stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Leku Alka-Seltzer nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat (lub nawet do 16 lat), zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Leku Alka-Seltzer nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Alka-Seltzer?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne, jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, jeśli występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Przyjmowanie takich leków jak kwas acetylosalicylowy może nieść za sobą niewielkie zwiększenie ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alka-Seltzer.

Jak stosować Alka-Seltzer z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; kortykosteroidów; digoksyny; leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika); kwasu walproinowego; leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków trombolitycznych i hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować Alka-Seltzer w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Alka-Seltzer nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży przed zastosowaniem leku Alka-Seltzer należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Należy unikać stosowania leku Alka-Seltzer w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Alka-Seltzer?

Mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak: bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. W czasie stosowania kwasu acetylosalicylowego zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień (z dziąseł, z nosa, z układu moczowo-płciowego) oraz wydłużenia czasu krwawienia, czasu protrombinowego, zmniejszenia liczby płytek krwi. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, a u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem lub stosujących jednocześnie inne leki przeciwzakrzepowe odnotowano przypadki wylewu krwi do mózgu, potencjalnie zagrażającego życiu. Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
Kwas acetylosalicylowy może powodować reakcje nadwrażliwości (w postaci napadów duszności, pokrzywki, wysypki, obrzęku naczynioruchowego, reakcji anafilaktycznych, astmy oskrzelowej aż do zagrażającego życiu wstrząsu) - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Alka-Seltzer?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Po przedawkowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić: nudności, wymioty, przyspieszenie oddechu, szumy uszne. Obserwowano również inne objawy, takie jak: utrata słuchu, zaburzenia widzenia, ból głowy; pobudzenie ruchowe, senność i śpiączka; drgawki, hipertermia. W ciężkich zatruciach występują zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (kwasica metaboliczna i odwodnienie). Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu.

Czy Alka-Seltzer wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Alka-Seltzer nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Alka-Seltzer?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Alka-Seltzer - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Alka-Seltzer - powiązane artykuły

Preparaty kwasu salicylowego są powszechnie na tynku pod różnymi nazwami handlowymi. tradycyjna nazwa to Aspiryna.

Więcej »

Czym jest kwas acetylosalicylowy? Jakie są wskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są przeciwwskazania do zastosowania kwasu acetylosalicylowego? Jakie są...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem