LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Allegra (Fexofenadine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Allegra (OTC) tabletki powlekane 120 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allegra

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Co zawiera Allegra?

Lek Allegra występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 120 mg chlorowodorku feksofenadyny.

Jak działa Allegra?

Feksofenadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować lek Allegra?

Lek Allegra jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

Jak stosować lek Allegra?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze
Zalecana dawka to 1 tabletka Allegra (120 mg) raz na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią po 5 dniach od rozpoczęcia stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci
Leku Allegra nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek przed zastosowaniem leku Allegra powinni skonsultować się z lekarzem
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.

Kiedy lek Allegra nie może być stosowany?

Leku Allegra nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (feksofenadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Allegra?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Allegra należy stosować szczególnie ostrożnie, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby oraz jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

Jak stosować lek Allegra z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Przyjęcie leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie feksofenadyny poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku, dlatego należy zachować około 2 godziny odstępu między przyjęciem leków zobojętniających a podaniem feksofenadyny.

Czy można stosować lek Allegra w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Allegra powinny poradzić się lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Allegra?

Często mogą wystąpić: bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy. Niezbyt często obserwowano zmęczenie. Mogą także wystąpić: trudności w zasypianiu, zaburzenia snu, koszmary senne lub wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne.
Należy przerwać stosowanie leku Allegra i niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu - mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Allegra?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Czy Allegra wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek Allegra nie powoduje senności lub zawrotów głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Allegra?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner