Dodaj do mojego indeksu leków »

Allegra (Fexofenadine, Feksofenadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Allegra (OTC) tabletki powlekane 120 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allegra

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

CO ZAWIERA ALLEGRA

1 tabletka powlekana Allegra zawiera 120 mg chlorowodorku feksofenadyny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Feksofenadyna jest lekiem przeciwalergicznym do stosowania ogólnego.

KIEDY STOSUJE SIĘ LEK ALLEGRA

Lek Allegra jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze
Zalecana dawka to 1 tabletka Allegra (120 mg) raz na dobę.
Dzieci
Leku Allegra nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lek Allegra należy stosować ostrożnie.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.

KIEDY ALLEGRA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA

Leku Allegra nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (feksofenadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Allegra należy stosować ostrożnie, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby oraz jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia (lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie feksofenadyny poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku, dlatego należy zachować około 2 godziny odstępu między przyjęciem leków zobojętniających a podaniem feksofenadyny.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku Allegra nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy. Niezbyt często obserwowano zmęczenie lub senność. Mogą także wystąpić: trudności w zasypianiu, zaburzenia snu, koszmary senne lub wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne.
Należy przerwać stosowanie leku Allegra i niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu - mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek Allegra nie powoduje senności lub zawrotów głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych