LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Alleoptical (Cromoglicic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Alleoptical (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 10 poj. 0,3 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alleoptical

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Co zawiera Alleoptical?

Lek Alleoptical występuje w postaci kropli do oczu i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek nie zawiera środków konserwujących.

Jak działa Alleoptical?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

Kiedy stosować Alleoptical?

Lek Alleoptical jest stosowany w celu łagodzenia objawów oraz leczenia alergii ocznych u dorosłych i dzieci.

Jak stosować Alleoptical?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Zalecana dawka to 1 lub 2 krople leku Alleoptical do każdego oka 4 razy na dobę.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Należy unikać dotknięcia oka końcówką pojemnika.

Kiedy Alleoptical nie może być stosowany?

Leku Alleoptical nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Alleoptical?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć przed zastosowaniem leku a po zastosowaniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Jak stosować Alleoptical z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Alleoptical w ciąży i okresie karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Alleoptical.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Alleoptical?

Może wystąpić łagodne podrażnienie oczu oraz kłucie lub pieczenie oczu lub niewyraźne widzenie.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Alleoptical?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Alleoptical wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Zaraz po zastosowaniu leku Alleoptical może wystąpić niewyraźne widzenie. Jeśli ma to miejsce, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, dopóki nie odzyska ostrości widzenia.

Jak przechowywać Alleoptical?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po 28 dniach od pierwszego otwarcia aluminiowej saszetki jakąkolwiek pozostałą zawartość należy wyrzucić.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner