Dodaj do mojego indeksu leków »

Alleoptical (Cromoglicic acid, Kwas kromoglikowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alleoptical (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 10 poj. jednodawkowych 0,3 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alleoptical

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALLEOPTICAL

1 ml roztworu Alleoptical zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek nie zawiera środków konserwujących.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSUJE SIĘ ALLEOPTICAL

Lek Alleoptical jest stosowany w celu łagodzenia objawów oraz leczenia alergii ocznych u dorosłych i dzieci.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Zalecana dawka to 1 lub 2 krople leku Alleoptical do każdego oka 4 razy na dobę.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do worka spojówkowego. Należy unikać dotknięcia oka końcówką pojemnika.

KIEDY ALLEOPTICAL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Alleoptical nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny je zdjąć przed zastosowaniem leku a po zastosowaniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Alleoptical.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Może wystąpić łagodne podrażnienie oczu oraz kłucie lub pieczenie oczu lub niewyraźne widzenie.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Zaraz po zastosowaniu leku Alleoptical może wystąpić niewyraźne widzenie. Jeśli ma to miejsce, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub używać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn, dopóki nie odzyska ostrości widzenia.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po 28 dniach od pierwszego otwarcia aluminiowej saszetki jakąkolwiek pozostałą zawartość należy wyrzucić.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych