LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Allergo-Comod (Cromoglicic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Allergo-Comod (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allergo-Comod

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ursapharm Poland Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ALLERGO-COMOD?

1 ml roztworu Allergo-Comod zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek nie zawiera środków konserwujących.

JAK DZIAŁA ALLERGO-COMOD?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD?

Lek Allergo-Comod jest stosowany w ostrym i przewlekłym alergicznym zapaleniu spojówek, np. zapaleniu spojówek spowodowanym katarem siennym, wiosennym alergicznym zapaleniu rogówki i spojówek.

JAK STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 4 lat
Zazwyczaj zaleca się zakroplić 1 kroplę leku Allergo-Comod do każdego oka 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat
Bezpieczeństwo stosowania leku Allergo-Comod u dzieci w wieku poniżej 4 lat nie zostało określone.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

KIEDY ALLERGO-COMOD NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Allergo-Comod nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALLERGO-COMOD?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut.

JAK STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALLERGO-COMOD W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Allergo-Comod.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALLERGO-COMOD?

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALLERGO-COMOD?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ALLERGO-COMOD WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Po zastosowaniu leku Allergo-Comod mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALLERGO-COMOD?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 12 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl