LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Allergocrom (Cromoglicic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Allergocrom (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,20 Cena 100% (zł): 6,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allergocrom

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ursapharm Poland Sp. z o.o.

Co zawiera Allergocrom?

Lek Allergocrom występuje w postaci kropli do oczu i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Jak działa Allergocrom?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

Kiedy stosować Allergocrom?

Lek Allergocrom jest stosowany w ostrym i przewlekłym alergicznym zapaleniu spojówek.

Jak stosować Allergocrom?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 4 lat
Zazwyczaj zaleca się zakroplić 1 kroplę leku Allergocrom do każdego oka 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo. Stosowania leku Allergocrom nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np. pyłkami kwiatów, kurzem.
Dzieci w wieku poniżej 4 lat
Bezpieczeństwo stosowania leku Allergocrom u dzieci w wieku poniżej 4 lat nie zostało określone.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Kiedy Allergocrom nie może być stosowany?

Leku Allergocrom nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Allergocrom?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

Jak stosować Allergocrom z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Allergocrom w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Allergocrom.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Allergocrom?

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępują.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Allergocrom?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Allergocrom wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku Allergocrom mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Jak przechowywać Allergocrom?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner