Dodaj do mojego indeksu leków »

Allergodil - aerozol do nosa (Azelastine, Azelastyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Allergodil (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,50 Cena 100% (zł): 30,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allergodil - aerozol do nosa

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Meda Pharma GmbH & Co. KG

CO ZAWIERA ALLERGODIL

1 rozpylenie zawiera 0,14 mg chlorowodorku azelastyny. Lek zawiera edetynian disodu - może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ ALLERGODIL

Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (katar sienny).
Leczenie objawowe niesezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia śluzówki nosa.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
O ile nie zalecono inaczej, rozpylić pojedynczą dawkę leku do każdego nozdrza, 2 razy dziennie (rano i wieczorem, co odpowiada dobowej dawce 0,56 mg chlorowodorku azelastyny na dobę). Lek może być stosowany aż do ustąpienia objawów. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów, i jest określany przez lekarza. Lek może być stosowany tylko u osób z rozpoznanym przez lekarza okresowym lub przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa i według zasad określonych przez lekarza.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u osób w wieku podeszłym.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa. Lek należy podawać, trzymając głowę w pozycji pionowej. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY ALLERGODIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azelastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5-7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie zgłaszano przypadków interakcji azelastyny z innymi lekami.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Ze względu na brak wystarczających danych i doświadczeń u ludzi dotyczących bezpieczeństwa stosowania okresie ciąży i karmienia piersią, lek nie powinien być stosowany w tym w okresie.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często niewłaściwe podawanie (z głową odchyloną do tyłu) może powodować uczucie gorzkiego smaku w ustach, które sporadycznie może wywoływać nudności. Niezbyt często: podrażnienie zmienionych zapalnie śluzówek nosa (np. pieczenie, swędzenie), kichanie i krwawienia z nosa. Rzadko: nudności. Bardzo rzadko: zmęczenie, zawroty głowy lub osłabienie, wysypka, świąd, pokrzywka, nadwrażliwość.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po przedawkowaniu lub w razie przypadkowego przyjęcia doustnego można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (senność, dezorientacja, śpiączka, szybka praca serca, niedociśnienie tętnicze).

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas stosowania leku w pojedynczych przypadkach wystąpić mogą: zmęczenie, znużenie, wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie, również spowodowane chorobą. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona. Spożycie alkoholu dodatkowo nasila ten niekorzystny wpływ.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych