Dodaj do mojego indeksu leków »

Allergodil - krople do oczu (Azelastine, Azelastyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Allergodil (OTC) krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 6 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allergodil - krople do oczu

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Meda Pharma GmbH & Co. KG

CO ZAWIERA ALLERGODIL

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku azelastyny. 1 kropla zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym. Zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ ALLERGODIL

Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.
Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy kontynuować stosowanie leku po ustąpieniu objawów tak długo, ile trwa ekspozycja na substancje alergizujące (np. pyłki, kurz).

Sezonowe zapalenie spojówek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 4 lat
Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę leku do każdego oka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach, dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie. W przypadku przewidywanej ekspozycji na alergen, lek powinien być użyty profilaktycznie przed opuszczeniem domu.

Niesezonowe (całoroczne) zapalenie spojówek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę leku do każdego oka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach, dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie.
Dzieci
Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 4 lat w sezonowym alergicznym zapaleniu spojówek. Lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat w niesezonowym (całorocznym) alergicznym zapaleniu spojówek.
Czas trwania leczenia
W przypadku niesezonowego (całorocznego) zapalenia spojówek czas trwania leczenia lekiem powinien być ograniczony do maksymalnie 6 tygodni, ponieważ w czasie badań klinicznych bezpieczeństwo i tolerancja były badanie tylko przez okres 6 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż 6 tygodni musi przebiegać pod kontrolą lekarza, nawet w przypadku sezonowego zapalenia spojówek. Nie należy stosować leku przez okres dłuższy niż 6 tygodni bez konsultacji z lekarzem.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do worka spojówkowego. Należy unikać dotknięcia oka końcówką zakraplacza.

KIEDY ALLERGODIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azelastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy brak jest pewności, czy objawy wywołane są przez alergię. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy objawy obejmują tylko jedno oko, występują zaburzenia widzenia lub w przypadku bólu oka, któremu nie towarzyszą objawy ze strony nosa. Lek nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu. Przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego nie jest zalecane.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie zgłaszano przypadków interakcji azelastyny z innymi lekami.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży, próbuje zajść w ciążę lub karmi piersią, przed zastosowaniem leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: łagodne, przemijające podrażnienie oczu (np. pieczenie, świąd, łzawienie). Niezbyt często: gorzki smak w ustach. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Może występować łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku. Pacjenci odczuwający jakiekolwiek przemijające zaburzenia widzenia nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub pracować bez odpowiedniej ochrony do chwili ustąpienia tych objawów.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 4 tygodnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych