reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Allertec Ukąszenia (Antazoline + Naphazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Allertec Ukąszenia (OTC) aerozol na skórę, roztwór 5 mg + 0,25 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,50 Cena 100% (zł): 17,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Allertec Ukąszenia

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA ALLERTEC UKĄSZENIA?

1 ml roztworu Allertec Ukąszenia zawiera 5 mg siarczanu antazoliny oraz 0,25 mg azotanu nafazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może wywoływać podrażnienia i powodować reakcje skórne.

JAK DZIAŁA ALLERTEC UKĄSZENIA?

Lek zawiera antazolinę (działającą przeciwalergicznie) i nafazolinę (obkurczającą rozszerzone naczynia krwionośne). Lek Allertec Ukąszenia zastosowany na skórę łagodzi miejscowe objawy zapalne, takie jak świąd, ból, pieczenie, obrzęk, zwłaszcza jeśli mają podłoże alergiczne.

KIEDY STOSOWAĆ ALLERTEC UKĄSZENIA?

Lek Allertec Ukąszenia jest stosowany w przypadku występowania stanów podrażnienia skóry po ukłuciu: komarów, mrówek, meszek, pszczół, os i innych owadów.

JAK STOSOWAĆ ALLERTEC UKĄSZENIA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek Allertec Ukąszenia należy natryskiwać na skórę w miejsca po ukłuciu owadów co 4-6 godzin.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie na skórę.

KIEDY ALLERTEC UKĄSZENIA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Allertec Ukąszenia nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (antazolinę i nafazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować doustnie.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALLERTEC UKĄSZENIA?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy chronić oczy i śluzówki przed kontaktem z lekiem.

JAK STOSOWAĆ ALLERTEC UKĄSZENIA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALLERTEC UKĄSZENIA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Allertec Ukąszenia powinny poradzić się lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALLERTEC UKĄSZENIA?

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i podrażnienie skóry. Rzadko mogą wystąpić nudności, bóle i zawroty głowy, nadmierne pocenie się.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALLERTEC UKĄSZENIA?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli dojdzie do znacznego przedawkowania lub przypadkowego spożycia doustnego leku może wystąpić, zwłaszcza u dzieci, zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, znaczne obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego, spowolnienie czynności serca, śpiączka.

CZY ALLERTEC UKĄSZENIA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Allertec Ukąszenia nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALLERTEC UKĄSZENIA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama