Dodaj do mojego indeksu leków »

Alocutan Forte (Minoxidil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Alocutan Forte (OTC) aerozol na skórę, roztwór 50 mg/ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,20 Cena 100% (zł): 42,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Alocutan Forte

Informacja dla pacjenta

Sun-Farm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu. 1 ml roztworu zawiera 508,6 mg glikolu propylenowego oraz etanol.

WSKAZANIA
Leczenie łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe) w obrębie tonsury na przestrzeni o średnicy od 3 do 10 cm owłosionej skóry głowy u mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat.
Leczenie preparatem stymuluje wzrost włosów i przeciwdziała postępowi łysienia androgenowego.

DAWKOWANIE
Dorośli mężczyźni
1 ml preparatu należy aplikować na objętą zmianami powierzchnię owłosionej skóry głowy 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Nie należy przekraczać dawki dobowej odpowiadającej 2 ml preparatu (2 razy 1 ml), niezależnie od wielkości powierzchni owłosionej skóry głowy objętej zmianami.
Czas trwania leczenia
Zazwyczaj w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego wymagane jest stosowanie preparatu 2 razy na dobę przez okres od 2 do 4 miesięcy. W celu utrzymania efektu zaleca się dalsze stosowanie, bez przerywania, 2 razy na dobę. Stosowanie preparatu w większej ilości i częściej niż zalecane nie prowadzi do uzyskania lepszych rezultatów. Istnieje wystarczające doświadczenie kliniczne dotyczące możliwego efektu terapeutycznego w przypadku leczenia przez okres do 1 roku. Jeśli po upływie 4 miesięcy stosowania preparatu nie nastąpiła oczekiwana poprawa, należy zaprzestać leczenia.
Dzieci i młodzież
Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem preparatu należy upewnić się, że skóra głowy i włosy są suche. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na owłosioną skórę głowy i nie należy go stosować na inne części ciała. Roztwór natryskuje się bezpośrednio na owłosioną skórę głowy w obszarze łysienia. W tym celu należy nacisnąć pompkę 6 razy. Po każdym rozpyleniu należy rozprowadzić płyn koniuszkami palców na powierzchni objętej zmianami, unikając w ten sposób wdychania rozpylonej mgły. Po aplikacji preparatu należy starannie umyć ręce, aby zapobiec kontaktowi z błonami śluzowymi i oczami. Po aplikacji preparatu nie należy zwilżać owłosionej skóry głowy przez około 4 godziny.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne miejscowe stosowanie na owłosioną skórę głowy innych preparatów. Nagła i nierównomierna utrata włosów. Stosowanie u kobiet.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat jest wskazany do stosowania wyłącznie u mężczyzn i nie wolno go stosować u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; świąd, zaczerwienienie, nadmierne owłosienie; nadciśnienie. Po wprowadzeniu minoksydylu do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: często - ból głowy, nadmierne owłosienie; częstość nieznana - zawroty głowy; podrażnienie oka; tachykardia, kołatanie serca; niedociśnienie; duszność; nudności, wymioty; objawy w miejscu podania, które mogą obejmować uszy i twarz, takie jak świąd, podrażnienie skóry, ból, zaczerwienienie, obrzęk, suchość skóry i wysypka zapalna aż do łuszczenia się, zapalenie skóry, pęcherze, krwawienie i owrzodzenie; przejściowa utrata włosów, zmiany koloru włosów, zmiana struktury włosów; obrzęk obwodowy ból w klatce piersiowej; reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

UWAGI
Minoksydyl należy stosować wyłącznie na zdrową, owłosioną skórę głowy. Preparatu nie należy stosować, jeśli przyczyna utraty włosów nie jest znana, w przypadku zakażeń skóry głowy lub jeśli owłosiona skóra głowy jest zaczerwieniona, bolesna lub występuje stan zapalny. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego skuteczności stosowania w przypadku utraty włosów w okolicy skroni. U pacjentów z objawami chorób układu krążenia lub zaburzeń rytmu serca oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w tym u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, nie należy stosować terapii preparatem. Pacjent powinien przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia obniżenia ciśnienia tętniczego lub jeśli wystąpi jeden lub więcej z następujących objawów: ból w klatce piersiowej, tachykardia, osłabienie lub zawroty głowy, nagłe niewyjaśnione zwiększenie masy ciała, obrzęk dłoni lub stóp, utrzymujące się zaczerwienienie lub podrażnienie skóry głowy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych