Dodaj do mojego indeksu leków »

Altabactin (Bacitracin+Neomycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Altabactin (OTC) maść 250 j.m. + 5 mg/g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Altabactin (OTC) maść 250 j.m. + 5 mg/g 1 tuba 20 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Altabactin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

CO ZAWIERA ALTABACTIN?

1 g maści Altabactin zawiera 250 j.m. bacytracyny i 5 mg neomycyny. Lek zawiera lanolinę - może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

JAK DZIAŁA ALTABACTIN?

Lek Altabactin zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym - bacytracynę i neomycynę.

KIEDY STOSOWAĆ ALTABACTIN?

Lek Altabactin jest stosowany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażenie niewielkich ran, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).

JAK STOSOWAĆ ALTABACTIN?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Stosować lek od 2 do 3 razy na dobę. Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem. Nie stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować więcej niż 1 g neomycyny na dobę (co odpowiada 200 g leku).
Dzieci
Leku Altabactin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek przed zastosowaniem leku Altabactin powinni skonsultować się z lekarzem.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY ALTABACTIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Altabactin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (bacytracynę, neomycynę), inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie. Nie stosować leku Altabactin, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek lub jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka). Jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści Altabactin do ucha zewnętrznego. Nie stosować leku Altabactin do oczu i śluzówki, na rany głębokie lub kłute, na sączące zmiany chorobowe, na ciężkie oparzenia oraz na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALTABACTIN?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Altabactin należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent jest uczulony na ktorykolwiek lek z grupy antybiotyków aminoglikozydowych (takich jak streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna) - pacjenci ci mogą być również uczuleni na lek Altabactin. Jeśli w trakcie stosowania leku Altabactin wystąpi reakcja uczuleniowa lub wtórne zakażenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza. Lek można stosować tylko na małej powierzchni skóry lub ran. Nie należy stosować leku w dużych dawkach, gdyż substancje czynne leku Altabactin wchłonięte do krwi mogą spowodować uszkodzenie nerek i słuchu. Przed zastosowaniem leku Altabactin należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent ma choroby narządu słuchu lub zaburzenia słuchu oraz jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek. W razie jednoczesnego stosowania innych leków mogących uszkadzać nerki i słuch, przed zastosowaniem leku Altabactin należy skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku może wystąpić nadkażenie opornymi na lek drobnoustrojami (zwłaszcza grzybami), dlatego w razie nasilenia się objawów choroby należy zwrócić się do lekarza. Należy unikać przebywania na słońcu oraz opalania się (w tym także w solarium) podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować uczulenie na światło słoneczne i reakcje fototoksyczne.

JAK STOSOWAĆ ALTABACTIN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Altabactin nie należy stosować jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu (jak silnie działające leki moczopędne, np. furosemid, kwas etakrynowy) oraz z lekami mogącymi uszkadzać nerki (jak cefalosporyny lub antybiotyki aminoglikozydowe). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma otrzymać leki do znieczulenia ogólnego, a także jeśli pacjent stosuje inne antybiotyki, leki moczopędne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki zwiotczające mięśnie.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ALTABACTIN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Altabactin.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ALTABACTIN?

W trakcie leczenia, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, takie jak: rumień, nadmierna suchość i łuszczenie skóry, wysypka skórna i świąd. Reakcje alergiczne, w tym ciężkie, występują rzadko (głównie w postaci wyprysku kontaktowego). U około 50% pacjentów uczulonych na neomycynę może wystąpić uczulenie również na inne antybiotyki aminoglikozydowe. Istnieje ryzyko uczulenia na światło lub reakcji fototoksycznych w przypadku przebywania na słońcu lub opalania się w solarium (promieniowanie UV).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ALTABACTIN?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek Altabactin stosowany w dużych dawkach na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę może działać toksycznie na nerki, narząd słuchu i na układ nerwowy.

CZY ALTABACTIN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie jest znany wpływ leku Altabactin na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ALTABACTIN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych