Dodaj do mojego indeksu leków »

Altac-Emo (Aluminium acetate, Octan glinu) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Altac-Emo (OTC) żel 10 mg/g 1 tuba 75 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Altac-Emo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 10 mg octanowinianu glinu. Preparat zawiera dodatkowo lewomentol oraz parahydroksybenzoesan metylu i etanol.

WSKAZANIA
Preparat stosuje się miejscowo na skórę w następujących przypadkach: stłuczenia, obrzęki stawowe i pourazowe, obrzęki spowodowane oparzeniami pierwszego stopnia, ukąszenia owadów.

DAWKOWANIE
Dorośli
Preparat należy nakładać na czystą, suchą skórę w bolących miejscach w ilości dostosowanej do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo (najczęściej pasek żelu o długości 2 cm na 50 cm2 powierzchni skóry). Preparat należy stosować 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych, najlepiej w postaci okładów wysychających (np. z gazy lub płótna). Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym lub owijać okładów folią. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia, wielkości obszaru zmienionego chorobowo oraz skuteczności leczenia. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 3-5 dni.
Dzieci
Ostrożnie stosować u dzieci. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy stosować preparatu w przypadku rozległych ran, na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem, na zakażoną skórę, długotrwale, doustnie. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak danych dotyczących stosowania preparatu podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne. Podczas stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, może wystąpić maceracja skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Podczas długotrwałego stosowania preparatu w ciężkiej niewydolności nerek, nie można wykluczyć ryzyka hiperaluminemii i hipofosfatemii.

UWAGI
Nie należy stosować preparatu na błony śluzowe oraz do oczu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych